Konsultacje w czasie sesji

dr Ewelina Kancik-Kołtun

11.02.2024

Konsultacje w czasie sesji: 

Poniedziałek 12.02- 11.30-12:30 (pokój, A 5.15) 

Wtorek  13.02 - 12:30-13:30 

Ewelina Kancik-Kołtun