Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Ewelina Kancik-Kołtun

dr Ewelina Kancik-Kołtun
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD FILOZOFII I SOCJOLOGII POLITYKI
Telefon
81 537 60 44
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
umcs.academia.edu/EwelinaKancik
Konsultacje

Konsultacje w czasie sesji:


28.06 - 11.00-12.00


1.07 - 11.00-12.00


 


 


Pokój 121. 


 


 


 


 

Adres

Wydział Politologii UMCS, Plac Litewski 3
20-110 Lublin

O sobie

2015 - Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, Wydział Politologii UMCS.
Rozprawa doktorska: Internet jako narzedzie marketingu terytorialnego (na przykładzie gmin i powiatów województa lubelskiego). Promotor: Prof. dr hab. Jan P. Hudzik, recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Michałowski (UMCS), prof. dr hab. Agnieszka Pawłowksa (URz).

2010 - Magister Politologii, specjalność ustrojowa, Wydział Politologii UMCS. Praca magisterska: Polityka w społeczeństwie sieciowym.

Stypendia:

2013-2014 - Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla doktorantów;

2012-2014 - Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów.

Kwerendy naukowe i staże:

15-26.05. 2017 Lwów, Poltechnika Lwowska, temat: Political parties in Ukraine

01.10-30.11. 2017, Słowacja, Koszyce, UPJS

01.05.2018-31.07.2018 Słowacja,  Koszyce, UPJS

01.05.2019-31.05.2019, Czechy, Brno, Mendel University 

 

Zainteresowania naukowe: partyjność na szczeblu lokalnymspołeczeństwo informacyjne, e-marketing terytorialny, e-komunikacja społeczna, społeczeństwo obywatelskie, e-administracja, e-marketing polityczny (wyborczy), kampanie wyborcze i wizerunkowe w teorii i praktyce, komunikowanie polityczne, służby mundurowe w praktyce. 


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

 1. Kancik E., Powiat lubelski – diagnoza marketingu internetowego, [w:] Wrażliwość regionu na zmiany, red. A. Olak, A. Pawlik, Ostrowiec Świętokrzyski 2013, s. 23-45.
 2. Kancik E., Internetowe kampanie wyborcze w Stanach Zjednoczonych jako przykład nowoczesnego marketingu wyborczego, [w:] Współczesne kampanie wyborcze w Polsce i na świecie, red. P. Jakubowski, E. Kancik, Lublin 2013, s. 135-157.
 3. Kancik E., E-komunikacja jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami, [w:] Elektroniczna przestrzeń komunikacji elektronicznej, t. 2. Szczecińskie Zeszyty Naukowe nr 763, Ekonomiczne Problemy Usług nr 105, Szczecin 2013, s. 107-116.
 4.  Kancik E., Polityka regionalna UE a województwo lubelskie, [w:] Polityka rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej. Ekonomia, integracja – zarys problematyki, red. P. Dziekański, Ostrowiec Świętokrzyski 2013, s. 7-31.
 5.  Kancik E., Budowanie wizerunku – strony internetowe polskich partii politycznych, [w:] Partie polityczne w początkach XXI  wieku.  Problemy rozwoju, organizacji i funkcjonowania, red. M. Wincławska, Toruń 2013, s. 207-228.
 6. Kancik E., Płynna tożsamość człowieka w kulturze konsumpcji, [w:] Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy, red. A. Kukuła, Warszawa 2013, s. 43-58.
 7. Kancik E., Internet jako instrument polityki informacyjnej samorządu terytorialnego. Przykład powiatów województwa lubelskiego, [w:] Czynniki zmian zjawisk regionalnych, red.  V. JURČÁK, P. Dziekański, Ostrowiec Świętokrzyski 2013, s. 130-152.
 8. Kancik E., The online press in Poland, [w:]  ОнлайноваЖурналістика: специфіка, завдання, аудиторія,  Серія Медіа-Текст в СистеміКультури,  Острог 2013, s. 6-19.
 9.  Kancik E., Zmitologizowany obraz sportowców w reklamach, [w:] Sport w mediach, red. P. Drzewicki, M. Jarosz, P. Płatek, Warszawa 2013, s. 265-283.
 10. Kancik E., Identity creation on the internet, that is, the virtual identity of a modern man, [w:] Наукові записки. Серія: Культурологія. Вип. 11, Острог 2013,  s. 177-183.
 11. Kancik E,. Blog jako przestrzeń komunikacji politycznej. Blogi polskich polityków, [w:] Współczesne Media. Język Mediów, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura,  Lublin 2013, s. 451-468.
 12. Kancik E., Creation of the e-image of the local government unit, [w:] Faces of Social Communication. Around the Issues of Marketing and Public Relations in Contemporary Society, red. M. Karczmarczyk, Sosnowiec-Prague 2013, s. 69-78.
 13. Kancik E., The fall of traditional media in Poland, [w:] Social Actors and Social Environments in Transition, red. A. Bąk, Ł. Kubisz-Muła, Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2012, s. 131-150.
 14. Kancik E., Czego polscy kandydaci na prezydenta nauczyli się od Baracka Obamy? Kampanie wyborcze w Internecie[w:] Marketing polityczny. Doświadczenia polskie, red. R. Wiszniowski, A. Kasińska-Metryka,  Toruń 2012, s. 334-353.
 15. Kancik E., Politics and Network Society, [w:] Науковізаписки, Серія: Культурологія. Вип. 10, Острог 2012, s. 58-66.
 16. Kancik E., Promocja gmin wiejskich w internecie, [w:] Gospodarka lokalna drogą rozwoju regionu, red. P. Dziekański, Ostrowiec Świętokrzyski 2012, s. 170-191.
 17. Kancik E., Problematyka śmierci na życzenie w Internecie, [w:] Media wobec śmierci, red. K. Kwasik, J. Jaroszyński, G. Łęcicki, Warszawa 2012, s. 317-328.
 18. Kancik E., Internet jako medium komunikacji polityków z obywatelami, [w:] Oblicza Internetu, red. M. Sokołowski, Elbląg 2012, s. 225-242.
 19. Kancik E., Internet jako kanał komunikacji jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami, [w:] Komunikowanie na poziomie samorządu terytorialnego,  red. B. Nitsche, K. Glinka, Zielona Góra 2012, s. 234-245.
 20. Kancik E., Globalizacja kultury w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, Ł. Potocki, Zamość 2011, s. 125-138.
 21. Kancik E., Wykorzystanie funduszy unijnych w gminach wiejskich Lubelszczyzny na przykładzie gminy Józefów nad Wisłą, [w:] Administracja, przedsiębiorczość, finanse jako elementy procesu rozwoju regionu, red. P. Dziekański,   Ostrowiec Świętokrzyski 2011, s. 131-154.
 22. Kancik E., Social media jako narzędzie promocji jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Kreowanie przestrzeni społecznej w cyfrowym świecie. Wpływ mediów na rzeczywistość polityczna oraz funkcjonowanie ruchów społecznych i religijnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, red. M. Sokołowski, M. Łyszczarz, S. Marcinkiewicz, Toruń 2014, s. 107-128.
 23. Kancik E., Lubelskie kandydatki PO i PiS w kampanii parlamentarnej 2011 w Internecie, [w:] Wybory 2011. Organizacja – przebieg – efekty, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, W. Szewczak, Toruń 2013.
 24. Kancik E., Przywództwo polityczne kobiet, [w:] Forum Politologiczne nr 15, Przywództwo polityczne w Polsce i na świecie, red. M. Hartliński, Olsztyn 2013, s. 368-387.
 25. Kancik E., Wykorzystanie stron internetowych w polskiej kampanii prezydenckiej w 2010 roku, [w:] Nowe media – między dziennikarstwem obywatelskim a polityką, red.  M. Jeziński, A. Seklecka, Ł. Wojtkowski, Toruń 2014,  s. 117-140.
 26. Kancik-Kołtun E., E-marketing terytorialny. Teoria i praktyka, Lublin 2017, s. 382.

Udział w konferencjach międzynarodowych:

1. 9-12.05.2016 Ateny; 14th Annual International Conference on Communication and Mass Media, referat: Local Communication in the New Technologies’ Era
226-27.05.2016 Lwów; UKRAINE IN THE PROCESSES OF GLOBAL INFORMATION EXCHANGE, referat: Electronic administration and public communication in information society era. Polish solutions
3. 24-26.XI. 2016 Koszyce; Kríza parlamentarizmu? Kam kráčaš demokraciareferat: Polish political parties vs. crisis in democracy
4. 11-12.05.2017 Koszyce: Current Issues of Theory and Practice of Politics and International Relationsreferat: Partianship and non partianship in the units of local government in Poland
5. 18-19.05. 2017 Lwów; ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: БЕЗПЕКА, ПОЛІТИКА І КОМУНІКАЦІЯ. УКРАЇНСЬКИЙ ТА ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІДreferat: Political parties on the Internet.


Ogłoszenia