Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Ewelina Kancik-Kołtun

Konsultacje

 


Konsultacje w sesji: 


04.07. Czwartek  10:00-11:0009.07. Wtorek 9.00-11.00 (pokój, A 5.15) 
Zapraszam
  


Szanowni Państwo, 


Poprawa egzaminu z Podstaw psychologii odędzie się dn.


09.07. Wtorek 9.00-11.00 (pokój, A 5.15)


Ewelina Kancik-Kołtun

Adres

Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

2015 - Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, Wydział Politologii UMCS.
Rozprawa doktorska: Internet jako narzedzie marketingu terytorialnego (na przykładzie gmin i powiatów województa lubelskiego). Promotor: Prof. dr hab. Jan P. Hudzik, recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Michałowski (UMCS), prof. dr hab. Agnieszka Pawłowksa (URz).

2010 - Magister Politologii, specjalność ustrojowa, Wydział Politologii UMCS. Praca magisterska: Polityka w społeczeństwie sieciowym.

Stypendia i nagrody:

2020-2022 - Stypendium Ministra dla młodych wybitynych naukowców

2020- Nagroda Zespołowa Rektora UMCS za grant międzynarodowy

2018- Nagroda Indywidualna Rektora UMCS za współpracę międzynarodowa

2013-2014 - Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla doktorantów;

2012-2014 - Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów.

2012-2015 - Stypendium dla najlepszych doktorantów 

2012-2015 - Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 

Wyjazdy zagraniczne (kwerendy naukowe, staże, badana naukowe)

15-26.05. 2017 Ukraina, Lwów, Poltechnika Lwowska

01.10-30.11. 2017 Słowacja, Koszyce, UPJS

01.05.2018-31.07.2018 Słowacja,  Koszyce, UPJS

01.05.2019-31.05.2019, Czechy, Brno, Mendel University 

2-13.06.2021, Czechy, Brno, Mendel University

14.06-13.07.2021 Słowacja,  Koszyce, UPJS

1-15.09.2021 Czechy, Brno, Mendel University

25.04-24.05.2022 Czechy, Brno, Mendel University

01.06-31.07.2022 Węgry, Miskolc, Miskolc University

15-19.05.2023 Słowacja, Koszyce, UPJS (Erasmus)

1.05-31.05.2024 Czechy, Brno, Mendel University


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe: Grupa Wyszehradzkapartyjność na szczeblu lokalnymorganizacje pozarządowe, społeczeństwo obywatelskie, e-marketing terytorialny, e-administracja, marketing polityczny, społeczeństwo informacyjne, kampanie wyborcze i wizerunkowe w teorii i praktyce, komunikowanie polityczne, służby mundurowe w praktyce. 

Współpraca naukowa: Uniwersytety z państw Grupy Wyszehradzkiej, organizacje pozarządowe i samorząd terytorialny w państwach V4. 

Konferencje naukowe (wybrane):

 1. Ewelina Kancik-Kołtun, Polish political parties vs. crisis in democracy, Kríza parlamentarizmu? Kam kráčaš demokracia, 24-26.XI. 2016 Kosice (Slovakia).
 2. Ewelina Kancik-Kołtun, Partianship and non partianship in the units of local government in Poland,Current Issues of Theory and Practice of Politics and International Relations, 11-12.05.2017 Kosice (Slovakia).
 3. Ewelina Kancik-Kołtun, Political parties on the Internet, ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: БЕЗПЕКА, ПОЛІТИКА І КОМУНІКАЦІЯ. УКРАЇНСЬКИЙ ТА ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД, 18-19.05. 2017 Lviv (Ukraine).
 4. Ewelina Kancik-Kołtun, Corruption and clientelism in political parties, Problems of modern party systems,  22.05.2017 Lviv (Ukraine).
 5. Ewelina Kancik-Kołtun, Online Territorial Marketing, konferencja: Marketing identity, 7-8. 10. 2017, Trnava (Slovakia).
 6. Ewelina Kancik-Kołtun, The local government election in Slovakia and Poland,  DYNAMIKA REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY NA SLOVENSKU – VOĽBY 2017, 10. 10. 2017 Trnava (Slovakia).
 7. Ewelina Kancik-Kołtun, Local governetn, cicil society, political parties - rules of democrtaic game in Slovakia, The civil sociaty - Where democracy goes? 23-24. 2017 Košice (Slovakia).
 8. Ewelina Kancik-Kołtun, The Local Government and Political Parties in Slovakia, Zlomové osmičky, 15.05.2018 Košice (Slovakia).
 9. Ewelina Kancik-Kołtun, Politicization of local government in Slovakia - analysis of the results of the 2017 regional elections Publicy 2019, 09. 05. 2019 Trnava, (Slovakia).
 10. Ewelina Kancik-Kołtun, The politicization of territorial self-government and its impact on the development of civil society in the Czech Republic and Slovakia, Region in the Development of Society, 10-11.10. 2019 Brno (Czech Republic).
 11. Ewelina Kancik-Kołtun, Policy of the Visegrad Group Countries in the European Union, The Spring 2019 Elections gave the European Union a new parliament and governance. Is a new European Union the result?, 14-16.11.2019 New York, (US).
 12. E. Kancik-Kołtun, The condition of the civil society in the time of the pandemic – about women's protests in Poland, Decade of changes, 4.12. 2020 Kosice (Slovakia).
 13. E. Kancik-Kołtun, New political parties in the Polish party system on the example of: Nowoczesna and Kukiz 15, 30 Years of the Visegrad Group - Successes, Failures and Prospects, 15.04. 2021 Lublin (Poland).
 14. E. Kancik-Kołtun, Activity of citizens of the Visegrad Group countries during the COVID-19 pandemic, Pandemic and Democracy, 1.10.2021 Košice (Slovakia).
 15. E. Kancik-Kołtun, Korelácia medzi politizáciou miestnej samosprávy a občianskej  spoločnosti na Slovensku, XII. PhD. konferencie - Participatívny akčný výskum., 5.11.2022 Prešov, (Slovakia)2023

2023

 • Demokracja w procesie przemian, referat: Democracy and Civic Society in the Countries of the Visegrad Group, 12-13.01.2023 r. Lublin
 • Education, Administration, and Self-Government in Crisis Years, referat: Problemy samorządności na Słowacji - zarys tematyki, 29.03.2023 Zamość
 • Mezinárodní konference Region v rozvoji společnosti, Referat: The policy of the Visegrad Group countries towards the war in Ukraine, 4-5.05.2023 Brno
 • Firewall of Democracy: referat: The feeling of security of Poles in the context of the war in Ukraine, 19.05.2023 Kosice
 • X Trandyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, referat: Badania jakościowe upolitycznienia władz lokalnych: doświadczenia z przeprowadzonych badań zagranicznych 13-16.06. 2023 Ustka
 • 27th Annual Conference of Central European Political Science Association, referat: Problems of the Visegrad Group countries after the outbreak of war in Ukraine, 27-29. 09.2023 Dubrovnik
 •   Between ideality and realityIndividual freedom during the COVID-19 pandemic in the Visegrad Group countries, Kosice, 23.11.2023,

Granty:

 • Numer projektu  DDPK/FPC2024/006/1,  temat projektu: Polsko-czeskie spojrzenie na problemy współczesnego bezpieczeństwa (Polish-Czech perspective on contemporary security problems), Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2024”,  okres realizacji: 15.02.2024-15.122024; stanowisko - kierownik
 • Numer projektu 22220017, V4 Joint Special Course as a new brand  źródło finansowania: Visegrad Fund, temat projektu: V 4 Summer Scholl as a New Brand, okres realizacji: 1.09.2022-31.09.2023; stanowisko – koordynator polski  (projekt edukacyjny)
 • Numer projektu 22030117źródło finansowania: Visegrad Fund, temat projektu: V 4 Summer Scholl as a New Brand, okres realizacji: 31.12.2020-31.09.2021; stanowisko – koordynator polski  (projekt edukacyjny)

 • Numer projektu 2020/04/X/HS5/00186; źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, temat projektu: Korelacja pomiędzy upolitycznieniem władz lokalnych a społeczeństwem obywatelskim na Słowacji; okres realizacji: 10.2020-10.2021; stanowisko - kierownik grantu
 • Numer projektu PPN/BCZ/201/1/00012/U/00001; źródło finansowania: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Czech, temat projektu: New political parties in the party systems of Poland and the Czech Republic; okres realizacji: 1.1.2020-31.12.2021; stanowisko - kierownik grantu
 • Numer projektu: 136; źródlo finansowania: Tempus Public Foundation (TPF); temat projektu: Political parties, local government and civil society in Hungary, okres realizacji: 1.07.-31.07. 2020; stanowisko – kierownik grantu
 • Numer projektu: PPN/BIL/2018/1/10/CZE/UMOWA/1; źródło finansowania: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej; temat projektu: Political parties at the regional level in the Czech Republic, okres realizacji: 1.05-31.05.2019: stanowisko - kierownik projektu
 • Numer projektu: 21000; źródlo finansowania: Slovenská Akademická Informačná Agentura (SAIA): temat projektu: Local government, civil society, political parties - the democratic rules of political game in Slovakia·; okres realizacji: 1.05.-31.07. 2018; stanowisko – kierownik grantu
 • Udział w projekcie międzynarodowym, nr. 179/2013/MU/OA/26/K, tytuł projektu: New Medias and Political Culture in Estern Europe, Instytucja przydzielająca: Ministry of Education and Science of Ukraine, wykonawca
 • Numer projektu:2017/26/M/HS5/00824; źródło finansowania: NCN; temat projektu: Wielopoziomowa weryfikacja teorii adaptacji partii politycznych -przypadek Polski, wykonawca w projekcie 

Najważniejsze publkacje naukow:

 1. E. Kancik-Kołtun (ed.) 30 Years of the Visegrad Group. Volume 3: The war in Ukraine and the policy of the V4 countries, Lublin 2023.

 2.  E. Kancik-Kołtun, J. Smolik, M. Michalczuk-Wlizło, M. Wallner, New Political Parties in the Party System of Poland, Berlin 2023.

 3.  E. Kancik-Kołtun (ed.) 30 years of the Visegrad Group. Volume 2: Basic Project Ideas and International Reality, Lublin 2022.
 4. E. Kancik-Kołtun (ed.) 30 years of the Visegrad Group. Volume 1: Political, Legal, and Social Issues and Challenges, Lublin 2022.
 5. E. Kancik-Kołtun, J. Smolik (eds.) New Political Parties in the Party Systems of the Czech Republic, Berlin 2022.
 6. E. Kancik-Kołtun, J. Smolik, S. Fekete, M. Radek, Local Government in the Visegrad Group Countries, Lublin 2020. 
 7.  E. Kancik-Kołtun (red.), Wyzwania społeczeństwa informacyjnego. Polskie i ukraińskie doświadczenia, Lublin 2018, s. 187.
 8.  E. Kancik-Kołtun (ed), Contemporary Political Parties and Party Systems in the Visegrad Group Countries, Lublin 2018.
 9. E. Kancik-Kołtun, E-marketing terytorialny. Teoria i praktyka, Lublin 2017, s. 382.

 

E. Kancik, Kołtun,  Analiza kampanii internetowej do Sejmu na Lubelszczyźnie w 2015 roku, [w:]  Oblicza wyborów. Studia wyborcze i analizy kampanii parlamentarnej w 2015 roku na Lubelszczyźnie, red, A. Łukasik-Turecka, Lublin 2016

E. Kancik-Kołtun, Władze miast - między partyjnością a bezpartyjnością, Samorząd Terytorialny, nr 12/2017, s. 42-51. 

E. Kancik-Kołtun, Elections and functioning of higher local government units in Poland and Slovakia, Slovak Journal of Public Policy and Public Administration no 2/2017, p. 116-127.

E. Kancik-Kołtun, Political parties and the parliamentary crisis in Poland, eds. T. Koziak, G. Eštok, A. Onufrák, in: Kríza parlamentarizmu? Kam kráčaš demoktacia, Košice 2017, p. 373-386.

 E. Kancik-Kołtun, Partyjność władz miejskich: case study, Acta Politica Polonica nr 2/2018 (44) s. 53-63.

 E. Kancik-Kołtun, Politicisation of Regional Authorities and Its Impact on the Development of Civil Society in Slovakia, “Historia i Polityka”, No 36 (43)/2021 pp. 61-78, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2021.014

E. Kancik-Kołtun, E-marketing of cities based on the example of the capitals of the Visegrad Group’s countries , in: "Kommunikáció, Média, Gazdaság Scientific Journal of Budapest Metropolitan University", Volume 19/2021, p. 97-127.

E. Kancik-Kołtun, Poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli podczas pandemii COVID-19 w państwach Grupy Wyszehradzkiej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 19 (2021), z. 1, s. 213-237, doi: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.1.12 

 E Kancik-Kołtun, M Wallner, M Michalczuk-Wlizło, The Attitude of New Political Parties in Poland towards Religion and the Catholic Church Based on the Example of Left-Wing Parties, "Historia i Polityka" 49/2022, 81-95.

KANCIK-KOŁTUN, Ewelina. War in Ukraine and the Sense of Security of Polish Citizens. "Historia i Polityka" nr 48 (55), s. 29. DOI 10.12775/HiP.2024.0 


Ogłoszenia

Szanowni Państwo, 

Poprawa egzaminu z Podstaw psychologii odędzie się dn.

09.07. Wtorek 9.00-11.00 (pokój, A 5.15)