Egzaminy poprawkowe i przeniesione z komunikacji językowej

dr hab. Danuta Kępa-Figura

09.02.2024

Egzamin poprawkowy z komunikacji językowej odbędzie się 26 lutego, natomiast egzamin przeniesiony - 23 lutego.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu egzaminu przesłane zostały za pośrednictwem USOS-a.

Z wyrazami szacunku,

Danuta Kępa-Figura