Dr Łukasz Jędrzejski-Konsultacje w sesji letniej

dr Łukasz Jędrzejski

28.06.2022

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informuję, że moje konsultacje w sesji letniej będą odbywały się w formie stacjonarnej  w następujących terminach: 

29.06.2022 (śrooda) godz. 13.30-14.30

30.06.2022 (czwartek) godz. 8.30-9.00

5.07. 2022 (wtorek) 8.00-9.00 (Ostatnie konsultacje przed urlopem).

W celu skorzystania z konsultacji uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt mailowy co najmniej 24 godziny wcześniej.

Stacjonarnie w siedzibie Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Katedra Myśli Politycznej pokój A. 4.29 lub A5.53

Uwaga!!!!

W trakcie konsultacji stacjonarnych wymagane jest zachowanie reżimu sanitarno-epidemiologicznego:

- tylko osoby bez objawów takich jak gorączka, kaszel, katar, trudności z oddychaniem mogą osobiście brać udział w konsultacjach;
- w dniu przyjścia na teren Wydziału (konsultacje)  należy sprawdzić temperaturę ciała i upewnić się, że jest właściwa;
- należy mieć maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa;
- należy przestrzegać właściwego dystansu od innych osób i pracowników;
- należy zdezynfekować dłonie w miejscu wyznaczonym i wyposażonym w środek dezynfekujący;
- ściągnięcie maseczki lub innej zasłony ust i nosa może być wykonane wyłącznie na wyraźne polecenie pracownika UMCS w celu identyfikacji tożsamości;
- w przypadku naruszenia powyższych zasad i ustaleń udział w konsultacjach  nie będzie możliwy. 

Serdecznie zapraszam

Dr Łukasz Jędrzejski