Szkolenie/webinar: Dostępność edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami

Szkolenie jest skierowane do wszystkich pracowników UMCS, który chcieliby poszerzyć wiedzę na temat osób z niepełnosprawnościami.

Prowadzący:

Monika Wójcik-Przybyłowicz - psycholog, terapeuta i wykładowca;

Joanna Żółkiewska - psycholog kliniczny, terapeuta specjalizujący się w pracy osobami z niepełnosprawnością, a prywatnie mama dziecka z niepełnosprawnością.

Webinarium to cykl dwóch spotkań, które odbywać się będą na platformie Teams. Ze względu na specyfikę szkolenia ograniczamy liczbę osób do 15 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane będą do 27.05.2020 r. do godz. 12:00.

Formularz zgłoszeniowy

Plan webinaru:

I spotkanie 28.05.2020 w godz. 11.00–14.00

 • Postrzeganie niepełnosprawności oraz nastawienie wobec studentów z niepełnosprawnościami
 • Specjalne potrzeby wobec studentów z niepełnosprawnościami
 • Ogólne problemy związane z funkcjonowaniem studentów z niepełnosprawnościami na uczelniach wyższych (niedostępność niektórych uczelni lub kierunków dla osób z niepełnosprawnościami, niedostępność niektórych zajęć lub programów dla osób z niepełnosprawnościami)

II spotkanie 29.05.2020 w godz. 11.00–14.00

 • Ochrona danych osobowych na temat studentów z niepełnosprawnościami
 • Dostosowanie materiałów dydaktycznych i ochrona praw autorskich
 • Bariery architektoniczne i komunikacyjne
 • Dobre praktyki

Szczególne problemy studentów z różnymi niepełnosprawnościami (opracowanie nagrań).

 1. Szczególne problemy studentów z niepełnosprawnością ruchową
 2. Szczególne problemy studentów niedowidzących i niewidomych
 3. Szczególne problemy studentów niedosłyszących i niesłyszących
 4. Szczególne problemy studentów chorujących psychicznie
 5. Szczególne problemy studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera

Po odbyciu obu spotkań uczestnik otrzymuje certyfikat. Jeśli nie będzie mógł czynnie uczestniczyć w szkoleniu w czasie rzeczywistym, na prośbę prześlemy nagranie ze szkolenia.

Szkolenie jest finansowane z funduszu wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Organizatorzy: Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UMCS przy współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki Społecznej.

Szkolenie/webinar: Dostępność edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami

Upłynął termin nadsyłania zgłoszeń.

  Aktualności

  Autor
  Jagoda Tomczak-Osuchowska
  Data dodania
  25 maja 2020