Szkolenie: Student / doktorant z niepełnosprawnością w systemie szkolnictwa wyższego – szkolenie dotyczące inkluzji społecznej

Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami serdecznie zaprasza wszystkich pracowników UMCS do wzięcia udziału w szkoleniu pt. „Student/ doktorant z niepełnosprawnością w systemie szkolnictwa wyższego – szkolenie dotyczące inkluzji społecznej”. Szczególnie zapraszamy pracowników, którzy mają kontakt ze studentami z niepełnosprawnościami, ale także tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat różnego rodzaju niepełnosprawności.

Prowadzący: Joanna Żółkiewska - psycholog kliniczny, psychoterapeuta, specjalista ds. osób z niepełnosprawnościami

Liczba uczestników: 15

Kiedy:

 • spotkanie I: 16 października 2020, godz. 10.00-14.00
 • spotkanie II: 23 października 2020, godz. 10.00-14.00

Miejsce: przestrzeń wirtualna

Dla kogo: pracownicy UMCS

Program szkolenia

Spotkanie 1:

 • Wprowadzenie w tematykę niepełnosprawności - o „niewidzialnych” studentach / doktorantach.
  Rozwój edukacji akademickiej osób z niepełnosprawnościami - uczelnie krajowe i zagraniczne wobec zjawiska niepełnosprawności.
 • Wybrane formy wsparcia dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.
 • Potencjalne działania, jakie należy podjąć, aby zapewnić osobom z niepełnosprawnościami wsparcie na uczelniach.
 • Regulacje prawne dotyczące kształcenia osób z niepełnosprawnościami na poziomie szkolnictwa wyższego.

Spotkanie 2:

 • Modele niepełnosprawności w koncepcji budowania inkluzji i integracji w środowisku akademickim.
 • Studiowanie oczami polskich studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.
 • Dostosowanie uczelni do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.
 • Osoba ze szczególnymi potrzebami.
 • Inkluzja społeczna zaczyna się w naszych głowach.
 • Student / doktorant z niepełnosprawnością, a zdalne nauczanie - o czym warto pamiętać.

Ilość miejsc ograniczona, zgłoszenia prosimy przesyłać przez formularz rekrutacyjny:

Zapisy na szkolenie

Możliwość wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie finansowane z funduszu wsparcia osób z niepełnosprawnościami

Organizator: Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - tel. (81) 537 58 90

W odpowiedzi na formularze zgłoszeniowe zostanie przekazana informacja, na jakiej platformie internetowej będzie prowadzone szkolenie.

Szkolenie: Student/ doktorant z niepełnosprawnością w systemie szkolnictwa wyższego – szkolenie dotyczące inkluzji społecznej

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń

  Aktualności

  Autor
  Jagoda Tomczak-Osuchowska
  Data dodania
  7 października 2020