Szkolenie: Student/ doktorant z niepełnosprawnością w systemie szkolnictwa wyższego – szkolenie dotyczące inkluzji społecznej

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń