Szkolenie: Otwarte dane badawcze

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza na szkolenie na temat najważniejszych światowych i europejskich tendencji w zakresie otwierania danych badawczych, które poprowadzą specjaliści z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Szkolenie odbędzie się 9 stycznia 2019 roku, w Warszawie.

Organizator - Regionalny Punkt Kontaktowy CENTRUM Programów Badawczych UE  przy Biurze Międzynarodowych Programów Badawczych Uniwersytetu Warszawskiego zapewnia możliwość bezpośredniego skonsultowania z prowadzącymi kwestii związanych z własnymi projektami badawczymi. Uczestnicy proszeni są o przygotowanie na warsztaty krótkiego opisu własnych danych oraz napotykanych w trakcie pracy z nimi wyzwań organizacyjnych i prawnych.

Szczegółowe informacje

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych

Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej  
tel. 81 537 54 98 (58)  
e-mail:  olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl,   
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.plm.poludniuk@umcs.pl

 

    Aktualności

    Data dodania
    20 grudnia 2018