Szkolenia dla pracowników z zakresu wielokulturowości (zapisy)

Zapraszamy wszystkich pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej do udziału w szkoleniach z zakresu wielokulturowości, prowadzonych przez kadrę Biura Rozwoju Kompetencji UMCS.

Warsztaty mają na celu podniesienie kompetencji pracowników w zakresie obsługi cudzoziemców i pracy w środowisku wielokulturowym. Szkolenia skierowane są do pracowników administracyjnych oraz naukowo-dydaktycznych - osób, które zajmują się obsługą różnych grup cudzoziemców.

Zajęcia odbywają się w sali konferencyjnej w budynku Stołówki Akademickiej „Trójka” (Langiewicza 16, 20-032 Lublin). W ramach szkolenia Organizator zapewnia obiad w Stołówce Trójka.

Terminarz szkoleń:

15–16.09.2020  Równość w środowisku międzykulturowym, czyli jak działa stereotyp (w godzinach 9.00-15.30)

17–18.09.2020  Komunikacja w zespole wielokulturowym (w godzinach 9.00-15.30) (Uwaga! Na to szkolenie został wyczerpany limit miejsc)

24–25.09.2020 – Zarządzanie w środowisku międzykulturowym (dla kadry zarządzającej, w godzinach 9.00-13.00)

Szkolenia realizowane są w ramach Programu „Welcome to Poland”, organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Opis szkoleń

Szkolenie „Równość w środowisku międzykulturowym, czyli jak działa stereotyp” - główne zagadnienia:

 • analiza pojęć: stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja: jak je rozpoznawać i jak im zapobiegać,
 • przyczyny, przejawy i skutki dyskryminacji,
 • równość, a regulacje prawne (podstawy),
 • tworzenie postaw akceptacji, zrozumienia, tolerancji i empatii,
 • planowanie i realizacja projektów w miejscu pracy z uwzględnieniem czynników związanych z wielokulturowością.

Szkolenie „Komunikacja w zespole wielokulturowym” - główne zagadnienia:

 • podstawy psychologii komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności i wieloznaczności procesów komunikacyjnych w różnych kulturach,
 • analiza specyfiki różnych stylów komunikacji w oparciu o model MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator).
 • bariery w komunikacji międzykulturowej, metody i narzędzia komunikacyjne służące optymalizacji procesów komunikacyjnych w środowisku międzykulturowym (intencja=interpretacja),
 • zapobieganie i radzenie sobie z konfliktami natury komunikacyjnej (w odniesieniu do realnych sytuacji, których uczestnicy i uczestniczki szkolenia doświadczają w codziennej pracy zawodowej w środowisku akademickim).

Szkolenie z zarządzania międzykulturowego dla kadry zarządzającej - główne zagadnienia:

 • analiza aktualnych i przewidywanych zjawisk i trendów migracyjnych na świecie,
 • płaszczyzny różnic międzykulturowych,
 • trening podnoszenia świadomości w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji w zróżnicowanej grupie (stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja pośrednia i bezpośrednia),
 • projektowanie działań uwzględniających politykę równych szans w zarządzaniu jednostkami w środowisku akademickim,
 • menadżer/ka a zespół – wzajemne oczekiwania i obawy – analiza własnego stylu zarządzania,
 • budowanie skutecznych narzędzi motywacyjnych z uwzględnieniem różnic międzykulturowych oraz zarządzanie kompetencjami pracowników/czek w wielokulturowych zespołach zadaniowych, projektowych i pracowniczych.

Organizator zapewnia przestrzeganie wszelkich procedur związanych z bezpieczeństwem uczestników szkolenia. Szkolenia odbędą się z zachowaniem wszelkich procedur reżimu sanitarnego w sali zapewniającej zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego.

Zapisy

Zapisy na szkolenia odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony poniżej.

Kontakt

magdalena.bis@poczta.umcs.lublin.pl

Szkolenia realizowane są w ramach Programu „Welcome to Poland”, organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Szkolenia dla pracowników z zakresu wielokulturowości - zapisy

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń

  Aktualności

  Autor
  Kinga Parcheta
  Data dodania
  9 września 2020