Superwizje w zespołach pracowniczych - zostały ostatnie miejsca

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w zespołach superwizyjnych w ramach projektu „Dostępny UMCS”.

Celem superwizji jest:

  • wymiana doświadczeń w pracy ze studentem o specyficznych potrzebach (niepełnosprawnym lub doświadczającym kryzysów zdrowia psychicznego),
  • dzielenie się doświadczanymi trudnościami, wątpliwościami, pomysłami dotyczącymi kontaktu ze studentami,
  • wspólne zastanawianie się nad przyczynami trudności i poszukiwanie skutecznych rozwiązań w sytuacjach trudnych.

Wnioski z superwizji posłużą do sformułowania głównych założeń do strategii odpowiedzialności społecznej UMCS oraz opracowania procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych. Spotkania prowadzone będą przez dr hab. Katarzynę Klimkowską, prof. uczelni.

Praca grupy obejmuje spotkania po 1,5 godz. w okresie od października do grudnia 2020 r. (szczegółowy plan po ustaleniach w grupach).

W przypadku zainteresowania udziałem w spotkaniach prosimy o przesłanie zgłoszenia (do pobrania poniżej) do Biura Projektu (Dom Studencki „Ikar”, ul. Czwartaków 15, pok. 8, 20-045 Lublin). Możliwe jest przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: a.jedrzejewska@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    25 września 2020