Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich

Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie i innych ośrodkach naukowych Europy.

Zgodnie z umową i dotychczasową praktyką, o stypendia mogą się ubiegać w zasadzie tylko archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii.

Zakres tematyki poruszanej przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie powinien w zasadzie wykraczać poza rok 1939 i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989.

Stypendia są przyznawane w trybie konkursowym. 

Wnioski o stypendia na rok 2022 należy przesyłać WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej do dnia 28 maja 2021 r. Prosimy NIE przesyłać wniosków pocztą kurierską ani poczta zwykłą.

Więcej informacji na portalu informacyjnym UMCS dotyczącym konkursów na projekty:

https://projektybadawcze.umcs.pl/miedzynarodowe/konkursy/stypendia-fundacji-lanckoronskich-i-fundacji-z-brzezia-lanckoronskich/

 

 

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    30 marca 2021