Reduta Tadeusza Kościuszki w obronie Konstytucji 3 Maja

Reduta Tadeusza Kościuszki w obronie
Konstytucji 3 Maja

 

 

 

Projekt pt. „Reduta Tadeusza Kościuszki w obronie Konstytucji 3 Maja” (nr 05261/22/FPK/DDK) dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury- państwowego funduszu celowego.

Całkowity koszt realizacji projektu: 252 850 PLN
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa na podstawie umowy nr 05261/22/FPK/DDK: 244 900 PLN

Okres realizacji projektu: 01.05.2022-31.12.2022

W Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie  dokonano historycznego odkrycia, które zostało wpisane do Rejestru Zabytków. Obiekt jest polową fortyfikacją wojskową i jedynym zachowanym dziełem ziemnego budownictwa obronnego w Polsce , jaką wzniósł gen. Tadeusz Kościuszko, przygotowując się do obrony Lublina w czasie wojny polsko-rosyjskiej, prowadzonej w obronie Konstytucji 3 Maja. Głównym celem projektu jest zabezpieczenie i utrzymanie miejsca pamięci jakim jest Reduta Kościuszki oraz włączenie jej do świadomości historycznej mieszkańców Lublina, regionu ale też całej Polski.