Program wymiany osobowej w ramach współpracy bilateralnej - NAWA

Centrum Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania się z ofertą programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na wymianę akademicką w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam. Wnioski przyjmowane są do 18 grudnia 2020 r., chyba że w przypadku wnioskowania do danego kraju w Regulaminie wskazano inną datę.

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się współpraca.

Oferta w ramach Programu dotyczy wyjazdów, które odbędą się w roku akademickim 2021/2022 (w uzasadnionych przypadkach od 15 sierpnia 2021 r.) oraz szkół letnich i letnich kursów językowych, które odbędą się latem 2021 roku. 

Nabór wniosków do wymienionych krajów (wyłącznie drogą elektroniczną) trwa do 18 grudnia 2020 r., godz. 15:00 czasu polskiego.

Dodatkowo prowadzone będą nabory wniosków na wyjazdy do:

  • Japonia, 31 marca 2021 r.
  • Meksyk, wrzesień 2021 r. 

Jeśli umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę wysyłającą, Program zapewnia finansowanie stypendium na pokrycie kosztów utrzymania Beneficjenta związanych z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości uzależnionej od kraju pobytu oraz etapu kariery akademickiej Beneficjenta. W przypadku, gdy umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą, wypłata stypendium dokonywana jest przez stronę przyjmującą, w trybie i wysokości przewidzianej przepisami kraju przyjmującego. 

Więcej informacji znajdą Państwo w serwisie poświęconym projektom badawczym międzynarodowym: 

Link

Źródło: nawa.gov.pl


Centrum Współpracy Międzynarodowej
Rektorat, pokój 1207
tel. 81 537 53-86, 54-98, 54-58
e-mail: cwm@umcs.pl
Facebook: @cwmUMCS

    Aktualności

    Data dodania
    5 października 2020