Pracownicze Plany Kapitałowe - przystąpienie lub rezygnacja - komunikat

Szanowni Państwo!

Centrum Kadrowo-Płacowe, Biuro Płac przypomina wszystkim pracownikom naszej Uczelni o konieczności złożenia oświadczenia o rezygnacji, przystąpieniu lub deklaracji wpłaty dodatkowej dotyczącej Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Przypominamy, że:

  • Jeżeli pracownik nie ukończył 55 roku życia i nie chce zostać zgłoszony przez Biuro Płac do PPK, powinien złożyć niezwłocznie oświadczenie o rezygnacji z wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Brak w tej grupie wiekowej takiego oświadczenia skutkować będzie potrąceniem składek od kwietnia 2021 r.

(Dokument 1 – oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat)

  • Jeżeli pracownik w przedziale wiekowym od 55 do 70 lat chce dołączyć do programu PPK, to ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć do Biura Płac wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Niezłożenie tego dokumentu skutkować będzie nieprzystąpieniem do programu PPK.

(Dokument 2 – wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie)

  • Jeżeli pracownik zainteresowany jest dodatkową wpłatą na PPK – powinien złożyć do Biura Płac deklarację wpłaty. Niezłożenie tego dokumentu skutkować będzie brakiem podwyższonej składki na PPK.

(Dokument 3 – deklaracja wpłaty dodatkowej/zmiany/rezygnacji z wpłaty dodatkowej)

Jednocześnie informujemy, że powyższe dokumenty należy niezwłocznie dostarczyć do Biura Płac.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Centrum Kadrowo-Płacowe, Biuro Płac
plac im. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Rektorat, pok. 905

Marta Głębicka
Kierownik Biura Płac

    Aktualności

    Data dodania
    12 marca 2021