Pracownicy UMCS laureatami MINIATURY

Miło nam poinformować, że wśród laureatów konkursu MINIATURA 1 znalazło się ośmiu pracowników naukowych naszego Uniwersytetu.

Wydział Biologii i Biotechnologii:

 • Pani dr hab. Marta Fiołka
  Działanie pn. Charakterystyka chemiczna i działanie przeciwgrzybowe anty-Candida albicans frakcji płynu celomatycznego dżdżownicy Dendrobaena veneta
 • Pani dr Ewa Ozimek
  Działanie pn. Badanie istotnych dla kolonizacji gleby oraz stymulacji wzrostu roślin właściwości psychrotroficznych i rozpuszczających fosforany grzybów Mortierella w zakresie temperatur typowych dla klimatu umiarkowanego
 • Pani dr Agnieszka Hanaka
  Działanie pn. Właściwości wybranych mikroorganizmów psychrotroficznych i ich potencjał w modyfikowaniu odpowiedzi Phaseolus coccineus na podwyższony poziom miedzi
 • Pani dr Anna Pawlik
  Działanie pn. Ocena potencjału bioremediacyjnego lakazy Sinorhizobium meliloti

Wydział Chemii:

 • Pan dr Kamil Dziuba
  Działanie pn. Stereoselektywna reakcja Wittiga katalizowana tlenkami fosfetanów

Wydział Humanistyczny:

 • Pan dr Sebastian Kotuła
  Działanie pn. Prehistoria książki

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki:

 • Pani dr Ewelina Grabias
  Działanie pn. Synteza i modelowanie struktury kompleksów U(VI) z solami izotiuroniowymi

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej:

 • Pan dr Miłosz Huber
  Działanie pn. Paleoproterozoiczne i archaiczne intruzje arktycznego regionu tarczy fenoskandynawskiej: nowe izotopowe d34S/d36S dane w zawierających PGE siarczkach

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do zapoznania się z pełną listą laureatów na stronie internetowej NCN.


MINIATURA 1 to konkurs na finansowanie pojedynczych działań naukowych. Osoby starające się o finansowanie muszą spełniać następujące warunki:

 • uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
 • nie posiadają doświadczenia w realizacji projektów badawczych oraz nie były laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 • są zatrudnione na umowę o pracę w jednostce wnioskującej.

Na realizację maksymalnie 12-miesięcznego działania można uzyskać od 5 000 do 50 000 zł (bez możliwości finansowania wynagrodzeń, stypendiów, zakupu, modernizacji i wytworzenia aparatury i oprogramowania; koszty pośrednie nie więcej niż 10% kosztów bezpośrednich).

Ze szczegółowymi informacjami o MINIATURZE 1 można zapoznać się na stronie internetowej NCN pod adresem: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1

Do końca grudnia br. trwa nabór ciągły w konkursie.

Zapraszamy do składanie wniosków na realizację działań i konsultowania pomysłów z pracownikami Biura ds. Badań Naukowych!


Biuro ds. Badań Naukowych:
e-mail:  bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Beata Herbaczyńska-Stankevič, Dorota Samociuk 
Pokój 1303, tel. 81 537 51 22
Monika Kwiecień, Paweł Mazurek
Pokój 1302, tel. 81 537 51 16

  Aktualności

  Autor
  Monika Kwiecień
  Data dodania
  13 października 2017