Praca dyplomowa i dyplom studiów wyższych

 

Zasady dyplomowania

Wydział Artystyczny: 

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/1128/124058-xxiv-31-3-19-zal-nr-1-zasady-dyplomowania-reg-2019-wamuz.pdf

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/1128/124059-xxiv-31-3-19-zal-nr-2-zasady-dyplomowania-reg-2019-wapl.pdf

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/1128/124100-xxiv-31-3-19-zal-nr-3-zasady-dyplomowania-reg-2019-wagrafika-ii-st.pdf

Wydział Biologii i Biotechnologii : https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/1021/144557-xxiv-30-10-19-zal-nr-1-zasady-dyplomowania-bib.pdf

Wydział Chemii: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/1128/125402-xxiv-31-4-19-zal-nr-1-zasady-dyplomowania-reg-2019-wch.pdf

Wydział Ekonomiczny: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/1128/130337-xxiv-31-5-19-zal-nr-1-zasady-dyplomowania-reg-2019-we.pdf

Wydział Filozofii i Socjologii: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/1021/145838-xxiv-30-11-19-zal-nr-1-zasady-dyplomowania-wfis.pdf

Wydział Humanistyczny: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/1128/131101-xxiv-31-6-19-zal-nr-1-zasady-dyplomowania-reg-2019-wh.pdf

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki: https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,uchwala-nr-xxiv-31-7-19-senatu-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-27-listopada-2019-r-w-sprawie-szczegolowych-zasad-procesu-dyplomowania-na-uniwersytecie-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-dla-studentow-wydzialu-matematyki-fizyki-i-informatyki,84457.chtm

Wydział Nauki o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/1021/152518-xxiv-30-12-19-zal-nr-1-wnozigp-dyplomowanie.pdf

Wydział Politologii: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/1128/132542-xxiv-31-8-19-zal-nr-1-zasady-dyplomowania-reg-2019-wpid.pdf

Wydział Pedagogiki i Psychologii: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/1022/111351-xxiv-30-13-19-zal-nr-1-szczegolowe-zasady-dyplomowania-na-wpip.pdf

Wydział Prawa i Administracji: https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,uchwala-nr-xxiv-31-9-19-senatu-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-27-listopada-2019-r-w-sprawie-szczegolowych-zasad-procesu-dyplomowania-na-uniwersytecie-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-dla-studentow-wydzialu-prawa-i-administracji,84465.chtm

Wydział Zamiejscowy: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/1128/134428-xxiv-31-10-19-zasady-dyplomowania-wzwp-zalacznik.pdf