Porozumienie dot. wzrostu wynagrodzenia pracowników UMCS

Szanowni Państwo,
w związku z przyznanym zwiększeniem subwencji ze środków finansowych MEiN na rok 2022 przeznaczonej na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego uczelni, 20 października br. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie w celu całościowego rozdysponowania ww. środków.

W ramach zawartego porozumienia uzgodniono, że pracownicy UMCS zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, od 1 października br. otrzymają wzrost wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 230 zł brutto miesięcznie.

Zawarte porozumienie nie obejmuje pracowników Uczelni, których wynagrodzenia wypłacane są z innych środków niż subwencja, pracowników zatrudnionych w grupie nauczycieli akademickich w pełnym wymiarze czasu pracy dla których Uniwersytet nie jest podstawowym miejscem pracy, a także pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, dla których Uniwersytet nie jest głównym miejscem pracy.
Wypłata ustalonej podwyżki nastąpi:

 • 1.12.2022 r., z wyrównaniem od października br., dla grupy nauczycieli akademickich,
 • w listopadzie, z wyrównaniem od października br., dla grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Jednocześnie informujemy, że dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy podwyżka wynagrodzenia przysługuje proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Załączniki

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  20 października 2022