Piknik Pracowników UMCS: Warsztaty muzyczne dla dzieci

Muzyka ma ogromny wpływ na wszechstronny rozwój dziecka. Stymuluje prawidłowy rozwój emocjonalny i pobudza dziecięcą wyobraźnię. Jest doskonałą formą pobudzania aktywności i wiary we własne siły, pełniąc przy tym rolę relaksacyjną i terapeutyczną.

Zapraszamy najmłodszych uczestników Pikniku – dzieci i wnuczęta pracowników UMCS – do aktywnego udziału w zajęciach umuzykalniających. Warsztaty adresowane są przede wszystkim do dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Zaproponowane zajęcia oparte są na autorskim programie, który nawiązuje do metody wychowania muzycznego Carla Orffa. Metoda ta niezwykle skutecznie wpływa na aktywizację ruchową dziecka i jego muzykalność. W ramach tej aktywności dzieci klaszczą, tupią, skaczą do muzyki, a także same tworzą muzykę przy pomocy instrumentów perkusyjnych, m.in. maracasów i trójkątów.

Źródło: archiwum prywatne

Prowadzący – Piotr Mach jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina Warszawie. Doświadczenie zawodowe: Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, Teatr Muzyczny w Lublinie, Opera i Filharmonia Podlaska, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej w Warszawie, Musical „Metro” – Teatr Dramatyczny w Warszawie. Muzyczny dorobek obejmuje nagrania muzyki filmowej do znanych produkcji: „Pianista” (reż. R. Polański), „Zemsta” (reż. A. Wajda), „Hidden” (reż. A. Holland), „Różyczka” (reż. J. Kidawa-Błoński), a także nagrania płyt: „Symphonic Live” YES, „Siedem Bram Jerozolimy” i „Credo” K. Pendereckiego. Warto wspomnieć o współpracy z uznanymi kompozytorami m.in. Krzesimirem Dębskim oraz Zbigniewem Preisnerem. Obecnie jako pierwszy trębacz wspiera sekcję dętą w zespole Tomasz Momot Orkiestra.

Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia umuzykalniające dla dzieci w lubelskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dzięki niekonwencjonalnemu podejściu prowadzącego do muzyki zajęcia te cieszą się wśród dzieci dużą popularnością, a prowadzący zaskarbia sobie sympatię kolejnych roczników maluchów.

Zapraszamy do wspólnej zabawy wszystkie chętne dzieci.

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Baranowska
    Data dodania
    8 sierpnia 2022