Ostatnie miejsca na webinarium z zarządzania projektami w programach ramowych UE

Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej serdecznie zapraszają Państwa do udziału w bezpłatnym webinarium dotyczącym zarządzania w projektach finansowanych z programów ramowych UE: "The role of project coordinator: reporting and monitoring of project activities", które odbędzie się 15 kwietnia 2021 roku w godzinach 9:00-13:00 na platformie MS Teams. Wydarzenie jest częścią projektu REINITIALISE, grantu finansowanego w ramach programu Horyzont 2020. Zgłoszenia na ostatnie miejsca na webinarium przyjmowane są do środy, 14 kwietnia.

Szkolenie poprowadzi ekspert z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków unijnych, dr Claudio Carlone- przedstawiciel firmy Eurocentro (Partnera projektu), zajmującej się wsparciem w zdobywaniu oraz realizacji grantów UE.

Dr Carlone posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, administrowaniu i monitorowaniu projektów, udziela wsparcia organizacjom i partnerom w kwestiach związanych ze sprawozdawczością administracyjną i finansową. Od 1997 roku jako dyrektor administracyjny i finansowy Eurocentro, koordynował projekty finansowane ze źródeł krajowych oraz zagranicznych, m.in. z programu Horyzont 2020 czy INTERREG.

Podczas warsztatów nacisk zostanie położony na praktyczne informacje związane z należytym zarządzaniem projektami finansowanymi przez UE w odniesieniu do wymogów finansowych, administracyjnych, prawnych i sprawozdawczych Komisji Europejskiej. Udział w warsztatach jest niepowtarzalną okazją do poznania praktycznej strony realizacji prestiżowych grantów finansowanych przez KE, jak również platformą do zadawania pytań ekspertowi w tej dziedzinie.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłoszeń można dokonywać mailowo na adres diana.skwarzynska@poczta.umcs.lublin.pl do 14.04.2021.


Centrum Współpracy Międzynarodowej
Rektorat, pokój 1207
tel. 81 537 53-86, 54-98, 54-58
e-mail: cwm@umcs.pl
facebook: @cwmUMCS 
www.projektybadawcze.umcs.pl/miedzynarodowe

    Aktualności

    Data dodania
    12 kwietnia 2021