Opiekunowie praktyk

Studia stacjonarne:
Prawo:
dr Magdalena Deneka
dr Aleksandra Wiącek-Burmańczuk
mgr Natalia Karpiuk

Administracja I-go stopnia:
dr Marek Woźnicki

mgr Joanna Szponar-Seroka

Administracja II-go stopnia:
dr Marta Grzeszczuk

dr Wojciech Mojski

Bezpieczeństwo wewnętrzne I-go stopnia:
mgr Dominik Jędrek

mgr Agata Lipińska

Bezpieczeństwo wewnętrzne II-go stopnia:
mgr Karol Kagan

mgr Hubert Mielnik

Prawno-biznesowy:
dr Olimpia Marcewicz

Prawno-menedżerski:
dr Michał Zalewski 

 

Studia niestacjonarne:
Prawo:
dr Aleksandra Nowosad

Administracja I-go stopnia:
dr Anna Daniluk-Jarmoniuk

Administracja II-go stopnia:
dr Anna Daniluk-Jarmoniuk

Bezpieczeństwo wewnętrzne I-go stopnia:
dr Anna Ostrowska

Bezpieczeństwo wewnętrzne II-go stopnia:
dr Grzegorz Lubeńczuk

Prawno-biznesowy:
dr Olimpia Marcewicz

Prawno-menedżerski:
dr Michał Zalewski