Opiekunowie praktyk

Studia stacjonarne:
Prawo:
dr Magdalena Deneka (osoby z nazwiskami od A do J)
(osoby z nazwiskami od K do O)
mgr Natalia Karpiuk (osoby z nazwiskami od P do Z)

Administracja I-go stopnia:
dr Marek Woźnicki (osoby z nazwiskami od A do Ł)

(osoby z nazwiskami od M do Z)

Administracja II-go stopnia:
(osoby z nazwiskami od A do Ł)

dr Wojciech Mojski (osoby z nazwiskami od M do Z)

Bezpieczeństwo wewnętrzne I-go stopnia:
mgr Agata Lipińska (osoby z nazwiskami od A do Ł)

mgr Dominik Jędrek (osoby z nazwiskami od M do Z)

Bezpieczeństwo wewnętrzne II-go stopnia:
mgr Karol Kagan (osoby z nazwiskami od A do Ł)

mgr Hubert Mielnik (osoby z nazwiskami od M do Z)

Prawno-biznesowy:
dr Olimpia Marcewicz

Prawno-menedżerski:
dr Michał Zalewski 

 

Studia niestacjonarne:
Prawo:
dr Aleksandra Nowosad

Administracja I-go stopnia:
dr Anna Daniluk-Jarmoniuk

Administracja II-go stopnia:
dr Anna Daniluk-Jarmoniuk

Bezpieczeństwo wewnętrzne I-go stopnia:
-

Bezpieczeństwo wewnętrzne II-go stopnia:
dr Grzegorz Lubeńczuk

Prawno-biznesowy:
dr Olimpia Marcewicz

Prawno-menedżerski:
dr Michał Zalewski