Postępowania o uzyskanie tytułu naukowego profesora

Dr hab. Paweł Chmielnicki

 

Dr hab. Katarzyna Dudka

 

Dr hab. Janusz Dariusz Niczyporuk

 

Dr hab. Elżbieta Dynia

 

Dr hab. Katarzyna Irmina Kopaczyńska-Pieczniak