Program Erasmus+

Informacje dla studentów Wydziału Prawa i Administracji UMCS

(na kierunkach: prawo, prawno-biznesowy, prawno-menedżerski, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja)

Podstawowe informacje o programiehttp://www.umcs.pl/pl/informacje-o-programie,4470.htm

Koordynator Wydziałowy Programu ERASMUS+:

dr hab. Joanna Bodio
e-mail: joanna.bodio@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: 81-537-53-33

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Prawa i Administracji
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Biuro Programu Erasmus: http://www.umcs.pl/pl/biuro-programu-erasmus,7213.htm

Informacje ogólne:

Informujemy, że w związku z uczestnictwem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Programie Erasmus+ (Mobilność Edukacyjna) studenci Wydziału Prawa i Administracji, mają możliwość odbycia części swoich studiów w roku akademickim 2020/21 w niżej wymienionych uczelniach zagranicznych:

L.p.

Nazwa uczelni, kraj

Kierunek/ specjalizacja

adres internetowy

Liczba miejsc (stopień studiów)

Minimalny poziom znajomości jęz. obcego

okres studiów

1.

UNIVERSITE  DE LORRAINE, Francja

PRAWO I ADMINISTR

www.univ-lorraine.fr                    

3 (I, II, III st.)

francuski B1

rok

2.

UNIVERSITE DE BOURGOGNE, DIJON, Francja

PRAWO

www.u-bourgogne.fr

3 (I, II, II st.)

francuski B2/ wybrane przedmioty angielski B2

sem.

3.

UNIVERSITE LUMIERE LYON II, Francja

PRAWO I ADMINISTR

http://www.univ-lyon2.fr

 

2 (I, II st.)

francuski B1

rok

4.

ERNST-MORITZ-ARNDT-UNIVERSITÄT GREIFSWALD, Niemcy

PRAWO

www.uni-greifswald.de

 

2 (I, II, III st.)

niemiecki B1

sem.

5.

EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA FRANKFURT AN DER ODER, Niemcy

PRAWO

www.euv-frankfurt-o.de

2 (I, II, III st.)

niemiecki B1- B2/ wybrane przedmioty angielski,B2

sem.

6.

UNIVERSITAET HANNOVER, Niemcy

PRAWO

http://www.uni-hannover.de

3 (I, II, III st.)

niemiecki B2/ wybrane przedmioty angielski B2,

rok

7.

UNIVERSITY FOR PUBLIC ADMINISTRATION, Niemcy

PRAWO

http://www.fhoev.nrw.de/en/international/erasmus

2 (I st.)

wybrane przedmioty angielski B2

sem.

8.

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, Belgia

PRAWO I ADMINISTR

www.kuleuven.ac.be

2 os./ rok
lub
4 os/sem
(I, II , III st)

angielski B1

rok

lub sem.

9.

VILNIAUS UNIVERSITETAS, Litwa

PRAWO

www.vu.lt

3 (I, II, III st.)

wybrane przedmioty angielski B1

rok

10.

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS, Litwa

PRAWO

http://www.mruni.lt

2 (I, II, III st.)

wybrane przedmioty angielski, B2

sem.

11.

UNIVERSIDAD DE JAEN, Hiszpania

PRAWO

http://www.ujaen.es

 

3 (I, II,  III st.)

hiszpański B1/ wybrane przedmioty angielski B1

rok

12.

YEDITEPE UNIVERSITESI, Istanbuł, Turcja

ADMINISTR

I PRAWO

http://www.yeditepe.edu.tr

3 (I, II st.)

wybrane przedmioty angielski B1

sem

13.

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA, Włochy

PRAWO

http://www.unige.it

3 (I, II st.)

włoski B1/ wybrane przedmioty angielski B2

rok

14.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI LINK CAMPUS UNIVERSITY DI ROMA, Włochy

PRAWO

http://unilink.it/

 

4 (I, II st.)

włoski B2 angielski B2

(wybrane przedmioty)

sem.

15.

SOFIISKI UNIVERSITET “SVETI KLIMENT OHRIDSKI”, Bułgaria

PRAWO

http://www.uni-sofia.bg

 

2 (I, II st.)

wybrane przed angielski B1–B2

sem.

16.

UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA, Pilzno, Czechy 

PRAWO I ADMINISTR

http://www.zcu.cz

4 (I, II, III st.)

angielski B2

rok

17.

MASARYK UNIVERSITY, Brno, Czechy

PRAWO

http://www.muni.cz 

 

2 (I, II st.)

wybrane przedmioty angielski B2

sem.

18.

UNIVERZITA MATEJA BELA, Banska Bystrica, Słowacja

PRAWO

http://www.umb.sk

2 (I, II st.)

słowacki B1 lub angielski B2 (wybrane przedmioty)

sem.

19.

UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE, Słowacja

PRAWO

https://uniba.sk/

2 (I, II, III st.)

wybrane przedmioty angielski B2

rok

20.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM, Węgry

PRAWO

https://www.elte.hu/

2 (I, II st.)

wybrane przedmioty angielski B2

sem.

Zakwalifikowani studenci otrzymają wsparcie indywidualne Komisji Europejskiej, które ma na celu pomoc w sfinansowaniu przez studenta kosztów życia za granicą i jest tylko dofinansowaniem w wysokości 450, 500 lub 520 euro na miesiąc studiów za granicą w zależności od kraju docelowego.

Studenci wyjeżdżający na studia za granicę w ramach Programu Erasmus+, którzy nabędą prawo do otrzymywania dodatku socjalnego według zasad obowiązujących na UMCS otrzymają całość wsparcia indywidualnego w PLN w podwyższonej wysokości z budżetu Programu PO WER, według stawek w zależności od kraju docelowego na każdy miesiąc zaakceptowanego przez uczelnię pobytu za granicą, w którym prawo to będzie przysługiwać (dokładne stawki będą znane w terminie późniejszym).

Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się za pośrednictwem Biura Programu Erasmus UMCS o dodatkowe dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+ Mobilność Edukacyjna/ PO WER. W takim przypadku całość dofinansowania będzie również pokrywana z Programu PO WER w PLN.

Warunki dla kandydatów:

 1. Kandydaci muszą być oficjalnie zarejestrowanymi studentami UMCS bez względu na obywatelstwo,
 2. W okresie studiów za granicą, studenci nie mogą być na urlopie dziekańskim lub być inaczej urlopowani,
 3. Kandydaci powinni mieć średnią minimum: 3,75 za cały okres studiów na aktualnym poziomie studiów. Studenci I roku  II i III stopnia studiów przedkładają informację o średniej z ocen z poprzedniego poziomu studiów,
 4. Kandydaci muszą znać na poziomie zaawansowanym język, w którym będą odbywali studia na uczelni przyjmującej,
 5. Kandydaci muszą spełniać pozostałe kryteria formalne opisane w ww. Zasadach realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia  i na stronach: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/. Zgodnie z zasadami Programu Erasmus+ uprawnione są wyjazdy od II roku studiów I stopnia. Możliwy jest udział w programie studentów, którzy wcześniej korzystali z wyjazdów w ramach Programu Erasmus (patrz punkty 4 i 5 ww. Zasad realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia).

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja odbędzie się na podstawie oceny kompletu dokumentów złożonych przez kandydatów do Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej  oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Komplet dokumentów powinien zawierać:

 1. list motywacyjny (skierowany do Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej, uwzględniający nazwę uczelni, w której kandydat chciałby odbywać studia (I wybór, ewentualnie II wybór), planowany termin odbycia studiów, wykaz przedmiotów, jakie chciałby zrealizować na uczelni przyjmującej (oraz jeśli dotyczy informacje o posiadaniu prawa do stypendium socjalnego na UMCS w semestrze bieżącym),
 2. zaświadczenie ze średnią ocen za cały okres studiów na aktualnym poziomie studiów wydane przez dziekanat (studenci – kandydaci z  I roku  II i III stopnia studiów przedkładają informację o średniej z ocen z poprzedniego poziomu studiów),
 3. zaświadczenie o znajomości języka obcego z uznanego centrum certyfikującego (np. Cambridge, Goethe Inst., Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS), niewymagane dla studentów filologii obcych. Znajomość właściwego języka obcego studentów, którzy nie przedstawią takiego zaświadczenia będzie oceniana na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym.

Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata na studia podejmie przyjmująca uczelnia zagraniczna, do której student zostanie zakwalifikowany przez UMCS.

Procedura odwoławcza:

Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji. Podania należy kierować do Dziekana Wydziału.

Dokumenty proszę składać do:

Koordynatora Wydziałowego Programu Erasmus+ dr hab. Joanny Bodio w formie skanów wysyłanych na maila: joanna.bodio@poczta.umcs.lublin.pl

Kwalifikacja kandydatów odbędzie się w dniu 4 maja (poniedziałek) o godz. 10:00 w formie zdalnej (on-line)

Szczegółowych informacji udzielić może Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+ dr hab. Joanna Bodio w dniach 3.03, 10.03, 17.03 2020 r. w godz. 14:50-15:50

Informacji o ww. uczelniach zagranicznych, procedurach aplikacyjnych i programie studiów należy szukać na stronach internetowych tych uczelni. Po zakwalifikowaniu się na wyjazd w ramach programu Erasmus+ należy niezwłocznie zgłosić się do Biura Programu Erasmus UMCS - DS Grześ, ul. Langiewicza 24, pok. 27, tel. 815375410.

18.02.2020 r.

16.04.2020 r.

 

For incoming students

·         List of courses

COURSES IN ENGLISH
at the Faculty of Law and Administration of MCSU in the academic year 2017/2018

This is only a proposal. Changes are possible:

http://www.umcs.pl/en/faculty-of-law-and-administration,9479.htm

·         Academic calendar

The university runs a two-semester system. Erasmus students can study at UMCS for one semester or for a full academic year.
The first semester starts at the beginning of October and finishes at the beginning of February. There is a Christmas break in December. The examination session takes place at the beginning of February and lasts two weeks.
The second semester starts by the end of February and finishes in June with a break for Easter. The examination session starts in June and lasts about three weeks.

There are also resit examination periods (in Polish: sesje poprawkowe) for those who did not pass their exams. A student who fails an exam during the first examination period after the winter semester has an opportunity to resit it in February (at the beginning of the second semester), but a student who did not pass an exam after the second semester will have a chance to pass it in September.
Your teachers will inform you about the form of examinations at the beginning of the courses. Be prepared to pass oral or written exams.

You should know that sometimes teachers allow volunteer students to take an exam earlier than it is planned within an examination period. In Polish, it is called “zerówka” and it is held before the official examination period begins.

·         Contact

Faculty of Law and Administration
Maria Curie-Sklodowska University

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, POLAND

Professor Małgorzata Stefaniuk
Vice Dean for International Cooperation

malgorzata.stefaniuk@ poczta.umcs.lublin.pl

Joanna Bodio, PhD
Departmental Erasmus+ Coordinator
joanna.bodio@poczta.umcs.lublin.pl

Full legal name of Institution:

UNIWERSYTET MARII CURIE SKLODOWSKIEJ (UMCS)
MARIA CURIE-SKLODOWSKA UNIVERSITY

Head of Institution: Prof. dr hab. Stanisław Michałowski

Vice-rector for Academic Affairs: Prof. dr hab. Alina Orłowska

Erasmus Code: PL LUBLIN01

ECHE number: 53428-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE

Erasmus Mobility Office Institutional Coordinator:

Mr Ryszard Straszynski, e-mail: ryszard.straszynski@poczta.umcs.lublin.pl

Coordinator for incoming students:

Ms Magdalena Wierzbicka, e-mail: magdalena.wierzbicka@umcs.pl 

Coordinator for outgoing students:

Ms Justyna Mazur, e-mail: justyna.mazur@poczta.umcs.lublin.pl

Address: ul. Langiewicza 20, DS “Femina”, pok. 11, 20-035 Lublin, Poland

Telephone (incl. country and area codes): + 48 815375410, + 48 815375218

Fax (including country and area codes): + 48 815375410

 • Application deadlines:

31st May - for the winter semester

31st October - for the summer semester

Application procedure can be found on the following website http://www.umcs.pl/en/application-procedure,1534.htm

 Services available for Exchange students (Airport Reception, Orientation, etc...):

Orientation meeting; 3-4 days before each semester begins

Student mentors' assistance is offered (http://www.esn.umcs.lublin.pl

 • Accommodation for Exchange students:

Accommodation at UMCS is arranged in UMCS’s student residence halls by International Student Office. Students are housed in double-occupancy rooms. Accommodation is provided for the period corresponding to a student’s stay at UMCS.

 • Medical insurance: Exchange students are required to bring medical insurance with them

a few important things. This checklist will help you to arrange all important matters.

 • To do list during the mobility and before leaving

  During the mobility and before leaving Lublin, at the end of the study stay an Erasmus Student should not forget about a few important things. This checklist will help you to arrange all important matters.

 

Do not forget

                    Things to do

During the mobility

You can make some changes in your Learning Agreement during the mobility. The changes must be approved by e-mail and signature by the student, the responsible person in the Sending Institution and the responsible person (Departmental Coordinator) in the Receiving Institution. After you collect all signatures on the During the mobility - bring it to the Departmental Erasmus+ Coordinator.

“Working” Transcript

of Records

Collect all your grades and signatures from teachers.

Transcript of Records

After you collect all signatures on the “working” Transcript of Records, bring it to the Departmental Erasmus+ Coordinator. Based on this document, you will be given the official Transcript of Records.

Student ID

The Student ID must be returned to the Dean’s Office.

Certificate

of Attendance

To get this document you should come to the Erasmus Office either with the “working” Transcript of Records (with all the signatures) or with the official Transcript of Records. The Transcript of Records – either “working” or official – is necessary to obtain the Certificate of Attendance. The Certificate of Attendance is issued not earlier than two days before the end of your studies.

Hall of Residence

To move out from the Hall of Residence you must make an appointment with the Administrator who will check your room. Prior to getting the signature of the Administrator, the payments must be settled, and the room must be cleaned and left in good condition. If anything is broken, you will have to pay for the damage.

Library

Return all books to the Main Library and to the faculty libraries.

 •  Useful websites

About studying abroad within the Mobility of Individuals scheme of Erasmus+ Programme: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/studying-abroad_en

About Poland
http://www.poland.pl

About Lublin
http://www.lublin.eu/en/lublin/news/

About the Lubelskie Region

http://www.lubelskie.pl

About cultural events in Lublin
http://lublin.eu/en/culture/

About places to see in Poland
http://www.poland.travel/en

About staying in Poland
http://www.staypoland.com

About Erasmus Student Network

http://esn.pl/en

Information about studying in Lublin

http://www.study.lublin.eu/en/