Dyrektor

prof. dr hab. Leszek Leszczyński

tel. (81) 537 57 60, pokój 211
e-mail: leszek.leszczynski@poczta.umcs.lublin.pl

dyżur dyrektorski: środa 11:00 – 12:00

 

Zastępca Dyrektora

prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

tel. (81) 537 51 29, pokój 209
e-mail: ajakub@poczta.umcs.lublin.pl

dyżur dyrektorski: wtorek 13:00 – 14:00

 

Zastępca Dyrektora

dr hab. Marek Kulik, prof. UMCS

tel. (81) 537 51 29, pokój 209
e-mail: marek.kulik@poczta.umcs.lublin.pl

dyżur dyrektorski: 10:00 – 11:00