ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА ТА АДМІНІСТРАЦІЇ

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 54 45
www.prawo.umcs.lublin.pl

Факультет юриспруденції і адміністрації функціонує з 1949 р. До його складу входять чотири підрозділи: Інститут адміністрації і публічного права, Інститут історії і теорії держави і права, Інститут цивільного права, Інститут кримінального права, а також 3 самостійні внутрішньофакультетні одиниці – Кафедра цивільного процесуального права і міжнародного торгового права, Кафедра права ЄС, лабораторія юридичної інформатики.

В результаті проведеної Міністерством науки та вищої освіти параметричної оцінки діяльності факультету в 2005-2009 роках, факультет отримав І категорію і зайняв ІІ місце у сфері юридичних наук серед факультетів права і адміністрації в Польщі.

Головні напрямки наукових досліджень, що ведуться на Факультеті юриспруденції та адміністрації, стосуються майже всіх галузей права і суміжних з ним дисциплін, а також широку гаму проблематики з галузі адміністрації, що позитивно впливає на рівень дидактики. Написані на факультеті наукові праці тісно співвідносяться з реаліями та потребами суспільно-економічного та політичного життя Польщі. Завдяки публікаціям результатів досліджень в закордонних виданнях, дослідницька діяльність факультету відома поза межами Польщі і чудово міститься в європейських дослідницьких течіях. Тому отримані результати досліджень мають істотне світоглядне та практичне значення для правознавства, а також політичного та правового життя в Польщі.

Факультет юриспруденції та адміністрації видає наукові періодики. „Studia Iuridica Lublinensia” видається з 2003 р. раз в півріччя. Видання — це не лише форум обміну юридичної наукової думки, але також вид хронік наукових подій факультету. Тут розміщуються також скорочено іншомовні статті. Юридичні роботи друкуються також в рамках секції IUS університетського щорічника Annales UMCS. Студентський науковий гурток юристів (діє безперервно з 1959 р.) видає „Studenckie Zeszyty Naukowe” з 1998 р.

В рамках факультету функціонує Університетська студентська юридична клініка, діяльність котрої тісно пов'язана з навчальними планами і програмами навчання юридичного та адміністративного напрямків. Головна мета Клініки — навчання студентів за допомогою надання безкоштовної юридичної допомоги незаможним людям під науковою та практичною опікою викладачів факультету. Студенти мають можливість розширення своїх знань та вдосконалення володіння іноземними мовами під час участі у школах закордонного права: британського, українського, чеського, білоруського, литовського, німецького, французького чи американського.


    Слідкуй за УМКС