Biblioteka

Godziny pracy:

Poniedziałek

  :

9.00-18.00

Wtorek - Czwartek

  :

8.00-18.00

Piątek

  :

8.00-14.30

Sobota (w okresie zajęć dydaktycznych)

  : 

9.00-13.00

 

 

 

W okresie wakacji i przerwy międzysemestralnej

  :

9.00-14.00

AKTUALNE GODZINY PRACY  BIBLIOTEKI   -     www.umcs.pl/pl/biblioteka-wydzialu-prawa-i-administracji,1360.htm

Pracownicy: 
dr Ewa Korniłłowicz, kustosz
tel. (+48) 81 537 54 46
e-mail: ewa.kornillowicz@poczta.umcs.lublin.pl
    Małgorzata Melko, bibliotekarz
    Bożena Pożarowszczyk, bibliotekarz
    mgr Monika Michniewicz, starszy bibliotekarz

Realizowane zadania:
    Gromadzenie i opracowanie zbiorów
    Udostępnianie zbiorów

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UMCS jest Biblioteką specjalistyczną, dziedzinową, działającą w ramach zintegrowanego systemu informacyjno-bibliotecznego Biblioteki Głównej UMCS. Biblioteka posiada wspólne z Biblioteką Główną platformy informacyjne katalogu centralnego, e-źródeł, e-booków, Biblioteki Cyfrowej UMCS itp. System informacyjny oparty jest na nowoczesnym programie ALMA.
Głównym zadaniem Biblioteki Wydziałowej jest obsługa studentów i pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UMCS, ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać również osoby z zewnątrz. Do dyspozycji naszych użytkowników posiadamy ponad 55 tys. książek współczesnych i ok. 26 tys. czasopism na które składa się 57 tytułów czasopism polskich i 19 tytułów zagranicznych. Zarówno książki jak i czasopisma profilowane są wokół zagadnień dotyczących prawa polskiego i międzynarodowego.

ZASOBY ELEKTRONICZNE - Biblioteka UMCS

Ochrona danych osobowych LINK