Biblioteka

Godziny pracy:
W okresie zajęć dydaktycznych:
Poniedziałek: 9.00-18.30
Wtorek - czwartek: 8.00-18.30
Piątek: 8.00-14.30
Sobota - niedziela: 9.00-14.00
W okresie wakacji i przerwy międzysemestralnej:
9.00-14.00

Kierownik:
dr Ewa Korniłłowicz, kustosz
tel. (+48) 81 537 54 46
e-mail: ewa.kornillowicz@poczta.umcs.lublin.pl

Pracownicy:
    Małgorzata Melko, bibliotekarz
    Bożena Pożarowszczyk, bibliotekarz
    mgr Monika Michniewicz, starszy bibliotekarz

Realizowane zadania:
    Gromadzenie i opracowanie zbiorów
    Udostępnianie zbiorów

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UMCS jest Biblioteką specjalistyczną, dziedzinową, działającą w ramach zintegrowanego systemu informacyjno-bibliotecznego Biblioteki Głównej UMCS. Biblioteka posiada wspólne z Biblioteką Główną platformy informacyjne katalogu centralnego, e-źródeł, e-booków, Biblioteki Cyfrowej UMCS itp. System informacyjny oparty jest na programie operacyjnym VIRTUA.
Zadaniem Biblioteki Wydziałowej jest głównie obsługa studentów i pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UMCS, ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać również osoby z zewnątrz. Biblioteka dysponuje pomieszczeniami zajmującymi 680m² w tym czytelnią z 48 miejscami, w której czytelnicy mogą korzystać z wypożyczonych książek i czasopism na miejscu. Dostępnych jest także 14 miejsc dla osób niepełnosprawnych w czytelni dolnej.
Do dyspozycji naszych użytkowników posiadamy ponad 50 tys. książek współczesnych i ok. 26 tys. czasopism na które składa się 57 tytułów czasopism polskich i 19 tytułów zagranicznych. Oferta rozszerzana jest sukcesywnie o czasopisma polskie przedwojenne.
Zarówno książki jak i czasopisma profilowane są wokół zagadnień dotyczących prawa polskiego i międzynarodowego.
Do dyspozycji korzystających z Biblioteki firma LexisNexis zainstalowała 3 komputery z dostępem sieciowym do bazy informacji prawniczej LEX, a czytelnia dolna posiada komputery z dostępem do katalogu internetowego zasobów bibliotecznych.
Zespół bibliotekarzy to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych i długim stażu pracy, co zapewnia właściwą jakość obsługi czytelników.

ZASOBY ELEKTRONICZNE - Biblioteka UMCS

Ochrona danych osobowych LINK