Publikacje książkowe

Na działalność Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS składa się m.in. wydawanie monografii, ksiąg pamiątkowych i innych publikacji. Podobnie jak w przypadku „Studenckich Zeszytów Naukowych”, ich autorami są nie tylko studenci Wydziału Prawa i Administracji UMCS, lecz także doktoranci i pracownicy    naukowo-dydaktyczni UMCS oraz innych polskich i zagranicznych ośrodków akademickich, nierzadko byli członkowie SKNP UMCS.

Dziękujemy autorom, redaktorom i recenzentom za ich wkład naukowy, a także instytucjom za wsparcie finansowe, dzięki którym możemy - w myśl sentencji verba volant, scripta manent - uwiecznić dorobek pokoleń członków i sympatyków Koła, a także zainspirować potomnych do stawiania sobie ambitnych celów.

Publikacje, które ukazały się w ostatnich latach:

 1. Pro Scientia et disciplina. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia Studenckiego Koła Naukowego Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, red. H. Groszyk, J. Kostrubiec, M. Grochowski, Warszawa 2009.
 2. Współczesne przemiany państwa i prawa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Grochowski, J. Kostrubiec, E. Streit, Lublin 2009.
 3. Europeizacja Prawa Administracyjnego, red. I. Rzucidło, Lublin 2011.
 4. A. Bączkowski, S. Chomoncik, M. Chrzanowski, T. Lebowa, W. Witkowski, Historia Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS,    Lublin 2011.
 5. Profesor Aleksander Wolter. W 105. rocznicę urodzin, red. M. Grochowski,   Lublin 2011.
 6. Administracja i prawo administracyjne w kontekście ochrony praw człowieka, red. I. Rzucidło, Lublin 2012.
 7. Państwo-prawo-polityka. Księga poświęcona pamięci profesora Henryka Groszyka, red. M. Chrzanowski, J. Kostrubiec, I. Nowikowski, Lublin 2012.
 8. Profesor Stefan Buczkowski. Libri Iuristarum Lublinensium, tom 2, red. M. Chrzanowski, A. Kidyba, A. Niewęgłowski, Lublin 2012.
 9. Prawno-administracyjne ograniczenia podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, red. J. Kostrubiec, P. Szczęśniak, M. Zdyb, Lublin 2013.
 10. Formy nadzoru i kontroli administracji. Aktualne problemy badawcze, red. Ł. Bolesta, M. Chrzanowski, W. Orłowski, Lublin 2014.
 11. R. Borowiec, M. Bubicz, K. Dąbrowski, A. Potocki, M. Węcławska, E. Wlazło, Generalne Gubernatorstwo 1939-1945. Dokumenty archiwalne z okresu okupacji w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie, Ryki 2015.
 12. Konstytucjonalizacja prawa administracyjnego. Wybrane zagadnienia,red. M. Chrzanowski, J. Nowak, W. Orłowski, Lublin 2015.