Efekty kształcenia dla studiów jednolitych, I i II stopnia od roku akademickiego 2019/2020

Dla kierunków:

PRAWO
PRAWO  BEZPIECZŃSTWA  WEWNĘTRZNEGO
PRAWNO-BIZNESOWY
PRAWNO-MENEDŻERSKI

UCHWAŁA Nr XXIV – 28.31/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 r.w sprawie dostosowania programów studiów do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przyporządkowania do dyscyplin naukowych kierunków prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020.

Pełna informacja z załącznikami LINK

 

Dla kierunków:

PRAWNO-ADMINISTRACYJNY
KRYMINOLOGIA
PRAWO  MIĘDZYNARODOWE  i  PRAWO  UNII EUROPEJSKIEJ

UCHWAŁA Nr XXIV – 27.16/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia efektów uczenia się dla nowoutworzonych kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji

Pełna informacja z załącznikami LINK