Efekty kształcenia dla studiów jednolitych, I i II stopnia od roku akademickiego 2019/2020

UCHWAŁA Nr XXIV – 28.31/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 r.w sprawie dostosowania programów studiów do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przyporządkowania do dyscyplin naukowych kierunków prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020.

Pełna informacja z załącznikami LINK