Adres:

Wydział Prawa i Administracji
Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5
(budynek Wydziału Prawa i Administracji)
20-031 Lublin

NIP: 712 010 36 92

Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji

Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji

e-mail: wydzial.prawa@poczta.umcs.lublin.pl