Wersją pierwotną wszystkich numerów „Studenckich Zeszytów Naukowych” jest wersja papierowa. Ponadto czasopismo jest wydawane w wersji elektronicznej. Niżej prezentujemy zdigitalizowane numery (15-27) „Studenckich Zeszytów Naukowych”. Starsze numery są dostępne tylko w wersji drukowanej (w bibliotekach oraz siedzibie Koła).