Wydziałowa Komisja Promocji

Członkowie Wydziałowej Komisji Promocji stawiają sobie za cel informowanie o bogatej działalności naukowej i organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Nauk Prawnych. Wierzymy, że może się to przyczynić do umocnienia wizerunku naszego Uniwersytetu jako prężnego ośrodka dydaktycznego oraz badawczego. Komisja Promocji w tym zakresie wspiera pracowników administracji w promowaniu treści na dedykowanym im stronie internetowej i profilach w serwisach społecznościowych. Dlatego zwracamy się o przekazywanie informacji dotyczących planowanych przedsięwzięć, a później krótkich podsumowań z ich realizacji. Szczególnie jest to ważne dla potrzeb dokumentowania działalności Wydziału i Instytutu, które przedstawia się w sprawozdaniach. W tym celu zostały utworzone specjalne formularze, które należy wysłać na adres e-mail: wydarzenia.wpia@umcs.pl.

Z kolei do kontaktów z Wydziałową Komisją Promocji dedykowany jest adres e-mail: promocja.wpia@umcs.pl.