Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Obsługa kandydatów na studia stacjonarne jednolite magisterskie i studia stacjonarne I-go stopnia:

  • od 15 lipca 2022 r. do 21 lipca 2022 r. w dni robocze od godz. 9.00 do godz. 14.00,
  • w przypadku II tury postępowania kwalifikacyjnego: od 26 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. w dni robocze od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Obsługa kandydatów na studia niestacjonarne jednolite magisterskie, studia niestacjonarne I-go stopnia, studia stacjonarne II-go stopnia oraz studia niestacjonarne II-go stopnia:

  • od 19 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r. w dni robocze od godz. 9.00 do godz. 14.00,
  • od 6 września 2022 r. do 23 września 2022 r. w dni robocze od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Dane kontaktowe:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

sala nr 2 (parter)

tel. (81) 537-77-76 (czynny w godzinach obsługi kandydatów)

wkr.pad@mail.umcs.pl