Opiekunowie poszczególnych kierunków

 Opiekunowie poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2022/2023:

prawo studia stacjonarne i niestacjonarne

bezpieczeństwo wewnętrzne I i II stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne

prawno-administracyjny I i II stopnia  studia stacjonarne i niestacjonarne

prawno-biznesowy i prawno-menedżerski studia stacjonarne i niestacjonarne

kryminologia I i II stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne oraz kierunku prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej II stopnia studia stacjonarne