Postępowania habilitacyjne

dr Sabina Grabowska

dr Ewa Skrzydło-Tefelska

dr Anna Kosut

dr Leszek Bielecki

dr Radosław Grabowski

dr Jerzy Kowalski

dr Marek Kulik

dr Grzegorz Ławnikowicz

dr Bartosz Liżewski

dr Tomasz Demendecki

dr Rafał Poździk

dr Wojciech Dziedziak

dr Krzysztof Topolewski

dr Jacek Zaleśny

dr Magdalena Budyn-Kulik

dr Aneta Michalska-Warias

dr Grzegorz Kozieł

dr Małgorzata Dumkiewicz

dr Anna Kalisz

dr Ewa Kruk

dr Damian Gil

dr Adrian Niewęgłowski

dr Kamil Sikora

dr Mariusz Wieczorek

dr Aneta Kowalczyk

dr Dariusz Jagiełło

dr Wojciech Konaszczuk

dr Andrzej Adamczyk

 dr Joanna Dominowska

dr Grzegorz Maroń

dr Jarosław Czerw

dr Mikołaj Tarkowski

dr Artur Kotowski

dr Siwicki Maciej

dr Adam Zienkiewicz

dr Anna Kosciółek

dr Katarzyna Nazar

dr Dagmara Kuźniar

dr Radosław Pastuszko

dr Lidia Brodowski

dr Joanna Bodio

dr Monika Rejdak

dr Grzegorz Koksanowicz

dr Edyta Całka

dr Krzysztof Urbaniak

dr Joanna Sitko

dr Jarosław Kostrubiec

dr Joanna Piórkowska-Flieger

dr Grzegorz Pastuszko

dr Kamil Grzegorz Spryszak

dr Anna Ostrowska

dr Wojtaszek-Mik Ewa

dr Anna Dąbrowska

dr Lech Józef Zukowski

dr Marzena Świstak

dr Edyta Lis

 dr Paweł Szczęśniak

dr Wojciech Mojski