Postępowania habilitacyjne

dr Sabina Grabowska

dr Ewa Skrzydło-Tefelska

dr Anna Kosut

dr Leszek Bielecki

dr Radosław Grabowski

dr Jerzy Kowalski

dr Marek Kulik

dr Grzegorz Ławnikowicz

dr Bartosz Liżewski

dr Tomasz Demendecki

dr Rafał Poździk

dr Wojciech Dziedziak

dr Krzysztof Topolewski

dr Jacek Zaleśny

dr Magdalena Budyn-Kulik

dr Aneta Michalska-Warias

dr Grzegorz Kozieł

dr Małgorzata Dumkiewicz

dr Anna Kalisz

dr Ewa Kruk

dr Damian Gil

dr Adrian Niewęgłowski

dr Kamil Sikora

dr Mariusz Wieczorek

dr Aneta Kowalczyk

dr Dariusz Jagiełło

dr Wojciech Konaszczuk

dr Andrzej Adamczyk

 dr Joanna Dominowska

dr Grzegorz Maroń

dr Jarosław Czerw