Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna

UNIWERSYTECKA STUDENCKA PORADNIA PRAWNA
na
WYDZIALE PRAWA i ADMINISTRACJI
UMCS w LUBLINIE

 

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel.: (81) 537-50-47

Przyjmowanie spraw:

Parter Wydziału Prawa i Administracji

  • Poniedziałek, wtorek: 14:00-15:00
  • Środa, czwartek, piątek: 13:00-15:00

Przyjmowanie sprawodbywa się w pełnym rygorze sanitarnym. Wchodząc do siedziby Poradni należy zasłonić usta oraz nos maseczką, a także zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący jest do dyspozycji w siedzibie Poradni). W siedzibie Poradni w tym samym czasie może przebywać tylko jeden Klient.

Zasady świadczenia pomocy prawnej:

  1. Pomoc prawna świadczona jest nieodpłatnie.
  2. Poradnia udziela pomocy prawnej jedynie osobom niezamożnym, których nie stać na korzystanie z odpłatnej pomocy prawnej.
  3. Pomoc prawna świadczona jest przez Poradnię wyłącznie na piśmie.

W okresie od 1 lipca do 30 września Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna nie przyjmuje nowych spraw. Zainteresowanych uzyskaniem pomocy prawnej zapraszamy od 1 października 2022 r.