Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna

UNIWERSYTECKA STUDENCKA PORADNIA PRAWNA
na
WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI
UMCS w LUBLINIE

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel./fax: (81) 537-50-47

Przyjmowanie spraw

Parter Wydziału Prawa i Administracji

Poniedziałek: 14:00-17:00

Wtorek: 14:00-15:00

Środa, czwartek, piątek: 13:00-15:00

Zasady świadczenia pomocy prawnej:

  1. Pomoc prawna świadczona jest nieodpłatnie.
  2. Poradnia udziela pomocy prawnej jedynie osobom niezamożnym, których nie stać na korzystanie z odpłatnej pomocy prawnej.
  3. Pomoc prawna świadczona jest przez Poradnię wyłącznie na piśmie.