Władze Wydziału Prawa i Administracji

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

Prodziekan

Dr hab. Jarosław Kostrubiec, prof. UMCS  – prodziekan do spraw stacjonarnych i niestacjonarnych studiów na kierunku prawo (jednolite studia magisterskie); stacjonarnych i niestacjonarnych studiów na kierunku prawno-biznesowym oraz na kierunku  prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej (studia II stopnia)

Prodziekan

Dr hab. Bartosz Liżewski, prof. UMCS – prodziekan do spraw stacjonarnych i niestacjonarnych studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych studiów na kierunku prawno-menedżerskim (studia II stopnia)

Prodziekan

Dr hab. Radosław Pastuszko, prof. UMCS – prodziekan do spraw stacjonarnych i niestacjonarnych studiów na kierunku prawno-administracyjnym (I i II stopnia); stacjonarnych i niestacjonarnych studiów na kierunku kryminologia (I i II stopnia)