Władze Wydziału Prawa i Administracji

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

Prodziekan

Dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS – prodziekan do spraw stacjonarnych i niestacjonarnych studiów na kierunku prawo (jednolite studia magisterskie) oraz niestacjonarnych studiów na kierunku prawno-biznesowym (studia I stopnia)

Prodziekan

Dr hab. Bartosz Liżewski, prof. UMCS – prodziekan do spraw stacjonarnych i niestacjonarnych studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych studiów na kierunku prawno-menedżerskim (studia II stopnia) oraz stacjonarnych i niestacjonarnych studiów na  kierunku kryminologia I stopnia

Prodziekan

Dr hab. Jarosław Kostrubiec, prof. UMCS – prodziekan do spraw stacjonarnych i niestacjonarnych studiów na kierunku prawno- administracyjnym I i II stopnia, stacjonarnych studiów na kierunku prawno-biznesowym (studia I stopnia), stacjonarnych i niestacjonarnych studiów na kierunku kryminologia II stopnia oraz stacjonarnych studiów na kierunku prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej (studia II stopnia)