Zapraszamy do zapoznania się z zasadami odbywania obowiązkowych praktyk przez studentów Wydziału Prawa i Administracji.

Obowiązek odbycia praktyk oraz ich wymiar określają plany poszczególnych kierunków studiów.

Prawo:
- I praktyka w trakcie IV roku studiów (120 godz.)
- II praktyka w trakcie V roku studiów (120 godz.)

Prawno-administracyjny I-go stopnia:
- praktyka w semestrze letnim w trakcie II roku studiów (60 godz.)

Prawno-administracyjny II-go stopnia:
- praktyka w semestrze letnim w trakcie I roku studiów (60 godz.)

Bezpieczeństwo wewnętrzne I-go stopnia:
- brak obowiązku odbycia praktyki

Bezpieczeństwo wewnętrzne II-go stopnia:
- brak obowiązku odbycia praktyki 

Prawno-biznesowy:
- praktyka w trakcie III roku studiów (120 godz.)

Prawno-menedżerski:
- praktyka w semestrze letnim w trakcie II roku studiów (120 godz.)

Kryminologia I-go stopnia:
- I praktyka w semestrze letnim w trakcie I roku studiów (120 godz.)
- II praktyka w semestrze letnim w trakcie II roku studiów (120 godz.)

Kryminologia II-go stopnia:
- brak obowiązku odbycia praktyki

Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej:
- praktyka w semestrze zimowym w trakcie II roku studiów (120 godz.)

Szczegółowe informacje na temat sposobu organizacji i zaliczenia praktyki dostępne są w zakładce: Organizacja i zaliczenie praktyki.

Na wniosek studenta, jako praktyka może być zaliczona wykonywana przez studenta praca zawodowa lub inna działalność pozwalająca na osiągnięcie efektów praktyki dla danego kierunku. Szczegółowe informacje na ten dostępne są w zakładce: Zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej.