Zarządzenie Nr 70/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zasad organizacji i odbywania praktyk objętych planem studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach studiów pierwszego, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – pobierz

Zarządzenie Nr 13/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 70/2015 Rektora UMCS z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zasad organizacji i odbywania praktyk objętych planem studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach studiów pierwszego, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – pobierz

Zarządzenie Nr 1/2016 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i odbywania obowiązkowych praktyk na Wydziale Prawa i Administracji w ramach studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – pobierz

Zarządzenie Nr 2/2016 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych obowiązków Opiekunów Praktyk na Wydziale Prawa i Administracji – pobierz

Wykaz Opiekunów Praktyk na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie w semestrze zimowym w roku akademickim 2015/2016 – pobierz