Fundusze zewnętrzne

Wydziałowa komisja do spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych
przez studentów i pracowników Wydziału Prawa i Administracji

Strona internetowa komisji: fundusze.prawo.umcs.lublin.pl

e-mail: fundusze@prawo.umcs.lublin.pl

Skład komisji:

Przewodniczący:

dr hab. Beata Jeżyńska, prof. nadzw. UMCS

Przedstawiciel Instytutu Prawa Karnego:

dr hab. Katarzyna Dudka, prof. nadzw. UMCS

Przedstawiciele Instytutu Administracji i Prawa Publicznego:

dr Eliza Kosieradzka
dr Emil Kruk
dr Radosław Pastuszko
mgr Hanna Spasowska – Czarny

Przedstawiciele Instytutu Prawa Cywilnego:

dr Grzegorz Kozieł
mgr Michał Zalewski

Przedstawiciele Instytutu Historii i Teorii Państwa i Prawa:

mgr Marzena Myślińska
mgr Adam Szot

Przedstawiciel Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego:

dr Tomasz Demendecki