Sprawozdania z konferencji

Instytuty, Katedry, Zakłady, Koła naukowe i samorządy działające na Wydziale Prawa i Administracji UMCS proszone są o składanie sprawozdań dotyczących liczby uczestników organizowanych przez siebie konferencji. Wzór formularza dostępny jest do pobrania poniżej. Sprawozdania należy złożyć w formie papierowej w gabinecie Kierownik Dziekanatu (p. 204) lub w formie elektronicznej przesłać do Cezarego Zapały (cezary.zapala@gmail.com). Zgłoszone dane będą wykorzystane do utworzenia sprawozdania jednostki - Wydziału Prawa i Administracji UMCS w systemie Pol-on.

Sprawozdanie z konferencji PLIK