Efekty kształcenia dla studiów jednolitych, I i II stopnia przed rokiem akademickim 2019/2020

UCHWAŁA Nr XXII –39.10/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji

Pełna informacja LINK