Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych

 Skład Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych

 • Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych- Prof. dr hab. Leszek Leszczyński
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych  - Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych – Prof. dr hab. Marek Kulik

Profesorowie tytularni

 • Prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk
 • Prof. dr hab. Magdalena Budyn – Kulik
 • Prof. dr hab. Katarzyna Dudka
 • Prof. dr hab. Antoni Hanusz
 • Prof. dr hab. Andrzej Kidyba
 • Prof. dr hab. Zbigniew Kmiecik
 • Prof. dr hab. Katarzyna Kopaczyńska – Pieczniak
 • Prof. dr hab. Marek Mozgawa
 • Prof. dr hab. Janusz Niczyporuk
 • Prof. dr hab. Anna Przyborowska - Klimczak
 • Prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak

Profesorowie UMCS

 • Dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS
 • Dr hab. Joanna Bodio, prof. UMCS
 • Dr hab. Edyta Całka, prof. UMCS
 • Dr hab. Tomasz Demendecki, prof. UMCS
 • Dr hab. Małgorzata Dumkiewicz, prof. UMCS
 • Dr hab. Wojciech Dziedziak, prof. UMCS
 • Dr hab. Zdzisław Gawlik, prof. UMCS
 • Dr hab. Beata Jeżyńska, prof. UMCS
 • Dr hab. Grzegorz Koksanowicz, prof. UMCS
 • Dr hab. Wojciech Konaszczuk, prof. UMCS
 • Dr hab. Andrzej Korybski, prof. UMCS
 • Dr hab. Jarosław Kostrubiec, prof. UMCS
 • Dr hab. Anna Kosut, prof. UMCS
 • Dr hab. Ewa Kruk, prof. UMCS
 • Dr hab. Bartosz Liżewski, prof. UMCS
 • Dr hab. Grzegorz Ławnikowicz, prof. UMCS
 • Dr hab. Małgorzata Łuszczyńska, prof. UMCS
 • Dr hab. Aneta Michalska – Warias, prof. UMCS
 • Dr hab. Katarzyna Nazar, prof. UMCS
 • Dr hab. Adrian Niewęgłowski, prof. UMCS
 • Dr hab. Radosław Pastuszko, prof. UMCS
 • Dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS
 • Dr hab. Rafał Poździk,  prof. UMCS
 • Dr hab. Kamil Sikora, prof. UMCS
 • Dr hab. Grzegorz Smyk, prof. UMCS
 • Dr hab. Małgorzata Stefaniuk, prof. UMCS
 • Dr hab. Jerzy Szczotka, prof. UMCS
 • Dr hab. Piotr Szreniawski, prof. UMCS
 • Dr hab. Andrzej Wrzyszcz, prof. UMCS

Doktorzy habilitowani

 • Dr hab. Anna Kalisz
 • Dr hab. Andrzej Niezgoda
 • Dr hab. Anna Ostrowska
 • Dr hab. Monika Rejdak
 • Dr hab. Krzysztof Topolewski
 • Dr hab. Marzena Świstak

Kierownicy Katedr niebędący członkami Rady Instytutu

 • Prof. dr hab. Ryszard Skubisz
 • Dr hab. Adam Taracha, prof. UMCS

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 • Dr Mateusz Chrzanowski
 • Dr Katarzyna Hanas
 • Dr Monika Kępa
 • Dr Emil Kruk
 • Dr Agata Przylepa - Lewak
 • Dr Paweł Sadowski
 • Dr Hanna Spasowska – Czarny
 • Dr Krzysztof Wala
 • Dr Bartosz Zalewski
 • Mgr Łukasz Bolesta

Przedstawiciel doktorantów

 • Mgr Karolina Nawłatyna

Przedstawiciel studentów

 • Kacper Iwaszek

Przedstawiciele związków zawodowych  

 • Dr Zbigniew Władek 

Zaproszeni goście

 • Prof. dr hab. Lech Antonowicz
 • Prof. dr hab. Lech Dubel
 • Prof. dr hab. Ewa Gdulewicz
 • Prof. dr hab. Romuald Kmiecik
 • Prof. dr hab. Marek Kuryłowicz
 • Dr hab. Teresa Liszcz, prof. UMCS
 • Prof. dr hab. Mirosław Nazar
 • Dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof. UMCS
 • Prof. dr hab. Aleksander Oleszko
 • Dr hab. Joanna Piórkowska -Fliger
 • Prof. dr hab. Maria Poźniak – Niedzielska
 • Prof. dr hab. Wojciech Witkowski
 • Prof. dr hab. Marian Zdyb