Plany zajęć

SEMESTR zimowy 2018/2019

 Plan zajęć oraz wykaz sal na semestr zima 2018/2019 studia stacjonarne:

  • Plany zajęć na semestr zima 2018/2019: LINK
  • Wykaz zajęć monograficznych 2018/2019: LINK

Plan zajęć dla studiów zaocznych kierunku PRAWO LINK.

Plan zajęć dla studiów zaocznych kierunku PRAWNO-BIZNESOWY LINK.

Plan zajęć dla studiów zaocznych kierunku ADMINISTRACJA LINK.

Plan zajęć dla studiów zaocznych kierunku BEZPIECZEŃSTWO-WEWNĘTRZNE LINK.

Plan zajęć dla studiów zaocznych kierunku PRAWNO-MENEDŻERSKI LINK.

 

  SEMESTR lato 2017/2018

Plan zajęć oraz wykaz sal na semestr lato 2017/2018 studia stacjonarne:

Informujemy, że terminy wykładów z przedmiotów monograficznych oraz lektoratów z języków obcych umieszczane są na planie sal zajęciowych, który zostanie opublikowany na stronie internetowej WPiA UMCS w dniu 9 lutego 2018 roku.

Zapisy na ćwiczenia z przedmiotów kierunkowych oraz konwersatoria odbędą się od 12 do 14 lutego 2018 roku - w drodze elektronicznego systemu zapisów USOSweb LINK.

  • Plany zajęć na semestr lato 2017/2018: LINK
  • Wykaz sal na semestr lato 2017/2018: LINK

Harmonogram zjazdów w semestrze letnim 2017/2018 na studiach niestacjonarnych LINK

Plan zajęć dla studiów zaocznych kierunku PRAWO LINK.

Plan zajęć dla studiów zaocznych kierunku ADMINISTRACJA LINK.

Plan zajęć dla studiów zaocznych kierunku BEZPIECZEŃSTWO-WEWNĘTRZNE LINK.

Projekt planu zajęć dla studiów zaocznych kierunku PRAWNO-BIZNESOWY LINK.

Plan zajęć dla studiów zaocznych kierunku PRAWNO-MENEDŻERSKI LINK.

UWAGA ZMIANA SAL!!!UWAGA ZMIANA SAL!!!
Podczas trwania dodatkowego zjazdu w dn. 01-03 .06. 2018 r. dla kierunku Prawno-biznesowego:

•    I rok niestacjonarnych studiów Prawno-biznesowych- s. 103
    
Technologia informacyjna  - konwersatorium  I grupa (3 K1) od A-K; II grupa (3K2) od  L – Ż  - zajęcia odbywają się w Sali nr3

•    II rok niestacjonarnych studiów Prawno-biznesowych- s. 108
( Podstawy statystyki i ekonometrii– zajęcia odbywają się w Sali nr 3)


 

 

  SEMESTR zimowy 2017/2018

 Plan zajęć oraz wykaz sal na semestr zima 2017/2018 studia stacjonarne:

  • Plany zajęć na semestr zima 2017/2018: LINK
  • Wykaz sal na semestr zima 2017/2018: LINK

Plan zajęć dla studiów zaocznych kierunku PRAWO LINK.

Plan zajęć dla studiów zaocznych kierunku ADMINISTRACJA LINK.

Plan zajęć dla studiów zaocznych kierunku BEZPIECZEŃSTWO-WEWNĘTRZNE LINK.

Plan zajęć dla studiów zaocznych kierunku PRAWNO-BIZNESOWY LINK.

Plan zajęć dla studiów zaocznych kierunku PRAWNO-MENEDŻERSKI LINK.

Plan sal na wspólny zjazd 12-14 stycznia 2018r. LINK.

Harmonogram zjazdów na semestr zimowy 2017/2018 studia niestacjonarne Administracji i Bezpieczeństwa wewnętrznego LINK