Numer specjalny Wiadomości Uniwersyteckich o Patronce UMCS

Szanowni Państwo,

Redakcja „Wiadomości Uniwersyteckich” przygotowuje numer specjalny z okazji urodzin Marii Curie-Skłodowskiej. Będzie on poświęcony m.in. jej życiu, rodzinie, działalności, osiągnięciom, dziedzictwu, ale także kontekstowi społeczno-historycznemu, w którym funkcjonowała, formom upamiętnienia jej osoby czy współczesnemu odbiorowi. Zachęcamy Państwa do udziału w tej publikacji. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.

Tematy tekstów można zgłaszać do 4 września.

Gotowe artykuły (teksty wraz z ilustracjami) przyjmujemy do 20 września.

Adres do kontaktu: wiadomosci@poczta.umcs.lublin.pl lub ewa.marczuk@umcs.pl.

W razie pytań, prosimy o kontakt na jeden z powyższych adresów mailowych.

Redakcja „Wiadomości Uniwersyteckich”

    Aktualności

    Data dodania
    21 sierpnia 2017