Nowe akcje COST – zaproszenie do udziału

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych zaprasza do zapoznania z propozycjami Akcji COST i możliwością dołączenia do rozpoczynających się właśnie międzynarodowych przedsięwzięć badawczych.

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych – COST (European Cooperation in Science and Technology) to program finansowany przez UE, który umożliwia naukowcom tworzenie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza nią. Zapewnia fundusze na organizację konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich wymian naukowych lub innych działań sieciowych w szerokim zakresie tematów naukowych.

Udział w Akcji COST to nie tylko szansa na nawiązanie międzynarodowej, interdyscyplinarnej współpracy w każdej dziedzinie nauki, ale także – możliwość wykorzystania pozyskanych doświadczeń z realizacji przedsięwzięcia w przygotowywaniu wniosków do programów międzynarodowych.

Osoby zainteresowane dołączeniem do Akcji COST, mogą przesyłać swoje zgłoszenia od 24 czerwca 2019 r.  (nie do, ale dopiero - od 24 czerwca).

Zestawienie rozpoczynających się Akcji COST

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Krajowym Koordynatorem COST:

Jadwiga Mrozowska, główny specjalista
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Wspólna 1/3, pok. 378
00-529 Warszawa
tel.: 22 52 92 378
e-mail: jadwiga.mrozowska@nauka.gov.pl

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych
Centrum Współpracy Międzynarodowej

e-mail: cwm@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 53 86, 537 54 98, 537 54 58

    Aktualności

    Data dodania
    14 czerwca 2019