Nabór wniosków w konkursach NPRH

Uprzejmie informujemy o trwającym do 31.10.2022 r. naborze wniosków w konkursie „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Nabór trwa w modułach:

1. „Dziedzictwo narodowe” – w ramach którego jest wspierana realizacja wieloletnich projektów o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim, słownikowym i bibliograficznym, dotyczących zagadnień o szczególnym znaczeniu dla polskiej humanistyki i tożsamości narodowej.

W roku 2022 w ramach ww. modułu priorytetowymi zagadnieniami badawczymi są te mające na celu opracowanie:

 • inwentarza zespołów archiwalnych oraz jego publikację,
 • zespołu zabytków materialnych albo niematerialnych wchodzących w skład polskiego, w rozumieniu historycznym i geograficznym, dziedzictwa kulturowego,
 • edycji naukowej tekstów źródłowych i literackich,
 • specjalistycznych słowników, w szczególności biograficznych, historyczno-geograficznych, lingwistycznych i tematycznych,
 • specjalistycznych encyklopedii, katalogów, bibliografii, opracowań kartograficznych, muzycznych, plastycznych, baz danych, korpusów tekstów itp.,
 • monografii i studiów dotyczących zagadnień o szczególnym znaczeniu dla polskiej tożsamości narodowej;

2. „Uniwersalia” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów mających na celu:

 • włączanie najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do światowego dziedzictwa kulturowego (podmoduł „Uniwersalia 2.1”),
 • włączanie najwybitniejszych osiągnięć światowej humanistyki do polskiego dziedzictwa kulturowego (podmoduł „Uniwersalia 2.2”);

3. „Fundamenty” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczących bieżących potrzeb polskiej humanistyki.


W konkursie NPRH składane są projekty o okresie realizacji do 5 lat, dla których wnioskowana wysokość środków finansowych wynosi:

 1. w ramach modułów „Dziedzictwo narodowe” i „Uniwersalia 2.2” – nie więcej niż 1.800.000 zł,
 2. w ramach modułu „Uniwersalia 2.1” – nie więcej niż 500.000 zł,
 3. w ramach modułu „Fundamenty” – nie więcej niż 3.000.000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące  warunków przeprowadzenia konkursu znajdują się na stronie MEiN.

Wniosek należy składać w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.

Nabór wniosków do NPRH jest prowadzony do 31 października  2022 r. do godz. 16.00 – w przypadku modułów: „Dziedzictwo narodowe”, „Uniwersalia 2.1” i „Uniwersalia 2.2”.

W przypadku modułu „Fundamenty” termin naboru wniosków minister ogłosi odrębnym komunikatem w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie MEiN.


Osoby zainteresowane złożeniem aplikacji w ramach ww. konkursu prosimy o kontakt mailowy pod adresem: bbn@poczta.umcs.lublin.pl.

Obsługą wniosków w konkursie NPRH zajmuje się Zespół ds. Krajowych Programów Badawczych Centrum Badań Naukowych.

  Aktualności