MSCA POLONEZ BIS – ostatni nabór dla naukowców z zagranicy

Już po raz trzeci Narodowe Centrum Nauki zaprasza zagranicznych naukowców i naukowczynie do realizacji 24-miesięcznych projektów badawczych w polskich instytucjach przyjmujących w ramach programu POLONEZ BIS.

Współfinansowany w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND program POLONEZ BIS jest skierowany do badaczy i badaczek, niezależnie od narodowości, tematu czy reprezentowanej dyscypliny badań. Warunki, to posiadanie doktoratu lub czteroletniego pełnoetatowego doświadczenia badawczego oraz przynajmniej dwuletni pobyt lub zatrudnienie poza Polską w okresie trzech lat przed dniem ogłoszenia konkursu.

Program gwarantuje laureatom środki na pokrycie kosztów pełnoetatowego wynagrodzenia i ubezpieczeń społecznych w wysokości 4 465 euro brutto miesięcznie, a także do 100 000 euro na realizację projektów badawczych, w tym na zatrudnienie zespołów. Program uzupełni cykl atrakcyjnych szkoleń oraz staże międzysektorowe.  

Kandydaci składają wnioski wspólnie z instytucjami przyjmującymi – swoimi przyszłymi pracodawcami w Polsce. Mogą nimi zostać m.in.: ośrodki badawcze, uniwersytety, biblioteki naukowe, muzea, organizacje pozarządowe, szpitale, przedsiębiorstwa. Warunkiem jest posiadanie siedziby na terenie Polski. Instytucje, oprócz wzmocnienia swoich zespołów, otrzymują także 20% ryczałt na koszty pośrednie związane z zarządzaniem projektem. 

W dwóch pierwszych edycjach programu POLONEZ BIS wnioski złożyło w sumie 303 badaczy ze wszystkich kontynentów. W pierwszym, rozstrzygniętym już konkursie finansowanie uzyskało 50 projektów, a wskaźnik sukcesu wyniósł 33%. 

Nabór wniosków w trzecim, ostatnim konkursie programu POLONEZ BIS potrwa do 15 grudnia 2022 roku. NCN zaprasza wszystkich zainteresowanych do rejestracji na webinaria: 11 października odbędzie się szkolenie dla instytucji przyjmujących w języku polskim, a 18 października dla wnioskodawców (zagranicznych naukowców) w języku angielskim. 

Więcej informacji na temat programu POLONEZ BIS można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej oraz na profilu w mediach społecznościowych


Informacja nadesłana

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    26 września 2022