Konkursy OPUS, SONATA i PRELUDIUM BIS - nabory wniosków

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór w kolejnych edycjach konkursów na finansowanie projektów badawczych w zakresie badań podstawowych. W chwili obecnej można aplikować o środki na realizację grantów badawczych w ramach programów OPUS, SONATA oraz PRELUDIUM BIS.

OPUS 22

Konkurs OPUS skierowany jest do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej planujących realizację badań w ramach projektów trwających od 12 – 48 miesięcy. Wnioskodawcy mogą zaplanować badania, które będą prowadzone przy wykorzystaniu wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, a także badania realizowane we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych. Budżet programu wynosi 500 mln.

SONATA 17

Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Adresatami konkursu są badacze ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Badania mogą być realizowane w okresie od 1 do 3 lat i mogą być w nie zaangażowani studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc. Bużet programu wynosi 200 mln.

PRELUDIUM BIS 3

Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS 3 może obejmować środki na badania w wysokości co najwyżej 300 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy

Program PRELUDIUM BIS 3 wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Termin składania wniosków we wskazanych wyżej konkursach upływa 15 grudnia 2021 r. do godziny 16:00.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF

Szczegółowe informacje o konkursach znajdą Państwo na stronie Narodowego Centrum Nauki –www.ncn.gov.pl (linki do konkursów: konkurs OPUS, konkurs SONATA, konkurs PRELUDIUM BIS).

Pomocy w przygotowaniu wniosków udzielają pracownicy Zespołu ds. krajowych projektów badawczych Centrum Badań Naukowych UMCS.

W przypadku zainteresowania złożeniem aplikacji w ramach jednego z ww. konkursów prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny (tel.: 81 537 51 22; 537 57 82, 537 51 16) lub mailowy (pod adresem: bbn@poczta.umcs.lublin.pl).

    Aktualności

    Data dodania
    17 września 2021