Konkurs Grieg w ramach Funduszy Norweskich i EOG

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych zaprasza do zapoznania z informacjami na temat konkursu Grieg na polsko-norweskie projekty badawcze. Operatorem komponentu w Polsce - dotyczącego badań podstawowych - jest Narodowe Centrum Nauki.

Wnioskodawcami w konkursie w charakterze liderów konsorcjów mogą być polskie organizacje badawcze, natomiast partnerami - wszelkie jednostki publiczne lub prywatne, komercyjne lub niekomercyjne, a także organizacje pozarządowe z Polski i Norwegii.

Podstawowe wymagania konsorcjum to polski lider i norweski partner.

Minimalny budżet projektu to 500 tys. euro, natomiast maksymalna kwota propozycji to 1,5 mln euro. Koszty poniesione przez norweskich partnerów nie powinny przekroczyć 40% całkowitego budżetu projektu.

Czas trwania projektu wynosi 24 lub 36 miesięcy.

Wnioski można składać we wszystkich dziedzinach nauki, w tym w obszarze badań polarnych i nauk społecznych. Termin przyjmowania aplikacji mija 17 września 2019 r.

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych
Centrum Współpracy Międzynarodowej

e-mail: cwm@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81 537 53 86, 537 54 98, 537 54 58

    Aktualności

    Data dodania
    11 lipca 2019