Konkurs Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki

Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki to cykl redakcyjny połączony z konkursem na najlepszy wynalazek opracowany przez polską uczelnię lub instytut naukowy.

Celem, który przyświeca akcji, jest promocja polskiej nauki oraz potencjału twórczego polskich wynalazców. Dziennik Gazeta Prawna chce również zainspirować swoich młodych czytelników, którzy marzą o karierze naukowej, do realizowania marzeń.

Tegoroczna, trzecia edycja, rozpoczęła się w październiku 2015 r. i potrwa do czerwca 2016 r. Dotyczy wynalazków zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP w latach 2013 i 2014.

 Do udziału w konkursie Eureka! DGP zaproszone są polskie uczelnie (publiczne i niepubliczne) oraz instytuty badawcze i jednostki naukowe PAN prowadzące działalność związaną z następującymi dziedzinami:

-  informatyka
- inżynieria mechaniczna, inne nauki inżynieryjne i technologie, inżynieria lądowa, inżynieria materiałowa i nanotechnologia, nauki fizyczne
- nauki biologiczne i biotechnologia, nauki chemiczne, nauki medyczne

Ideą cyklu jest przedstawienie na łamach gazety wynalazków, które mają zastosowanie w praktyce, mogą być wykorzystane w gospodarce i w produkcji.

Sprawdzenie zgłoszeń pod względem formalnym i dopuszczenie do konkursu następuje w redakcji „Dziennika Gazety Prawnej”. Przyjęte do konkursu wynalazki poddane zostają merytorycznej ocenie przez komisję weryfikacyjną. W skład komisji wchodzą przedstawiciele patronów merytorycznych cyklu.

Projekty z największą liczbą punktów redakcja "DGP" prezentuje na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" w piątkowym magazynowym wydaniu, natomiast metryczki wszystkich wynalazków zostają umieszczone na stronie internetowej konkursu.

Laureatem konkursu zostaje autor/autorzy wynalazku wybranego z grona wynalazków opublikowanych na łamach "DGP" przez kapitułę konkursu złożoną z przedstawicieli redakcji "DGP", przedstawicieli patronów merytorycznych i medialnych oraz przedstawicieli sponsorów.

Laureat otrzymuje nagrodę pieniężną na prowadzenie dalszej działalności naukowej. Nagroda wręczana jest podczas uroczystej gali w czerwcu.
 

Formularz zgłoszeniowy:

http://edukacja.dziennik.pl/eureka-dgp

W razie pytań kontakt:

Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS

mgr Wirginia Gieryng-Cieplak, e-mail: wirginia.gieryng@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    10 listopada 2015