Konkurs dla uczelni: Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP

Narodowy Bank Polski zaprasza uczelnie do udziału w II edycji konkursu pt. Uczelnie Szkołom - o finansach z NBP.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu i realizacji innowacyjnego projektu edukacyjnego popularyzującego wiedzę na temat zarządzania finansami osobistymi wśród uczniów klas 7. i 8. szkół podstawowych i młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Czekamy na propozycje różnorodnych inicjatyw z zastosowaniem nowoczesnych metod przekazywania wiedzy. Chcemy premiować przede wszystkim działania rozwijające praktyczne umiejętności przydatne w samodzielnym funkcjonowaniu w świecie finansów.

Każda ze zwycięskich uczelni będzie mogła otrzymać do 100 000 zł dofinansowania na realizację projektu.

Projekt powinien dotyczyć minimum trzech z niżej wymienionych obszarów tematycznych*:

 • Zarządzanie własnymi pieniędzmi
 • Obrót gotówkowy i bezgotówkowy oraz bezpieczeństwo dokonywania transakcji
 • Oszczędzanie i inwestowanie
 • Kredyty, pożyczki, ubezpieczenia
 • Przedsiębiorczość i kariera zawodowa
 • Główne instytucje wpływające na stabilność ekonomiczną i finansową kraju

Mając na uwadze ryzyko przywrócenia obostrzeń związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2, w planowanych działaniach warto przewidzieć alternatywne formy ich realizacji, aby w przypadku zaistnienia potrzeby, elastycznie dostosowywać projekt do zmieniających się warunków.

Prace konkursowe sporządzone na formularzu wniosku o dofinansowanie wraz z preliminarzem wydatków (do pobrania poniżej) należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej do 30 września 2021 r., na adres e-mail: konkursy.DEW@nbp.pl. O przyjęciu wniosku decyduje data jego wpłynięcia na skrzynkę mailową.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 30 listopada 2021 r.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie NBP.

  Aktualności

  Data dodania
  18 sierpnia 2021