Konferencja „Teksty kultury – oblicza komunikacji XXI wieku 3”

Uprzejmie informujemy, że w dniach 18–20 września 2019 r. odbędzie się konferencja „Teksty kultury – oblicza komunikacji XXI wieku 3”, organizowana przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w afiliacji ze Stowarzyszeniem „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego.

Planowana konferencja to kolejne, trzecie już, spotkanie w cyklu rozważań nad komunikacją XXI wieku. Będzie tym samym stanowić kontynuację ustaleń podjętych podczas poprzednich sesji, które cieszyły się szerokim zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że i tym razem będziemy gościć w Lublinie badaczy z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa, glottodydaktyki, medioznawstwa, socjologii czy antropologii, co umożliwi wspólnie stworzyć płaszczyznę dla merytorycznej dyskusji.

Dłuższa przerwa od czasu ostatniej edycji pozwoli spojrzeć z pewnej perspektywy na ustalenia z naszych poprzednich spotkań. Dotychczasowe rozważania dotyczyły zagadnień skupionych wokół typów tekstów, ich struktury i perswazyjnego charakteru. Oglądowi zostały poddane teksty kultury w przestrzeni publicystycznej, dydaktycznej, literackiej i folklorystycznej, poruszano także tematy nowych mediów. Rozszerzenie zainteresowań badawczych na cały proces komunikacyjny wynika bowiem z przekonania, iż każdy przedmiot i każda czynność może nabrać charakteru komunikacyjnego, a każdy element tego procesu zyskuje sens kulturowy.

Pragniemy, aby cel spotkania stanowiły odpowiedzi na wciąż nurtujące badaczy pytania dotyczące punktów ciężkości w rozważaniach nad tekstami w sytuacji komunikacyjnej XXI wieku, a zatem pytania o to, czy nadal może być inspirujące badawczo określenie „tekst kultury”. Założeniem naszym jest więc, wzorem poprzednich spotkań, interdyscyplinarne (antropologiczne, socjologiczne, literaturoznawcze, językoznawcze, w szerokim sensie – humanistyczne) spojrzenie na formy komunikacji XXI wieku.

Proponujemy, aby poruszane problemy obejmowały m.in. następujące pola badawcze: teksty urzędowe, instytucjonalne, dydaktyczne, religijne, folkloru, komunikacji masowej, literackiej itp. Mamy nadzieję, iż zagadnienia poddane analizie zostaną przedstawione także w ujęciu kontrastywnym, ze wskazaniem podobieństw i różnic, wynikających z kontaktu interkulturowego, z ewentualnym uwzględnieniem perspektywy diachronicznej.

Zapraszamy do wzięcia udziału!

dr hab. Małgorzata Rzeszutko-Iwan, prof. UMCS
dr Bartłomiej Maliszewski

    Aktualności

    Data dodania
    12 września 2019